top of page

Nízke sebavedomie žien. Zlom nastáva u tínedžeriek

Ženy bojujú s nízkym sebavedomím. Do priepasti padajú v tínedžerskom veku. Krivka dôvery v seba samé po preklenutí sa do “dospeláckeho” sveta však nenaberá druhý smer. Čo spôsobuje tento problém a prečo ženy v sebadôvere zaostávajú za mužmi?Je na vine dospievanie?


Problém nízkej sebadôvery žien vzniká oveľa skôr ako si väčšina myslí. Autorky knihy Kódex dievčenskej sebadôvery, Katy Kayová a Claire Shipmanová, skúmali sebavedomie viac ako tisícky dievčat vo veku od osem do osemnásť rokov.


Výsledky štúdie poukazujú na 30 % pokles sebavedomia dospievajúcich dievčat v priebehu ich dospievania. Viac ako 60% tínedžeriek trpí pocitom, že nie sú obľúbené a ostatní ich nemajú radi. Avšak, ak rovnakú otázku položili dievčatám mladším ako 12 rokov, až 71% z nich bolo presvedčených, že sú v kolektíve obľúbené. Navyše viac ako polovica dievčat sa cíti pod tlakom a tri zo štyroch opýtaných sa obávajú zlyhania. Zmena nastáva najmä na prelome 12. a 13. roka života.


Zdroj: Vlastné spracovanie podľa The Confidence Code for Girls


Rozdiel je aj v samotnom vnímaní významu sebadôvery tínedžermi. Pre väčšinu dievčat sebadôvera znamená byť hrdou na to, kým sú a cítiť sa dobre vo vlastnom tele. Pre chlapcov je prototypom sebavedomého muža ten, ktorý nasleduje svoje sny a dosiahne čokoľvek čo si zaumieni. Tento rozdiel signalizuje tendenciu dievčat sústrediť sa skôr na sebarozvoj a sebaúctu, zatiaľ čo u chlapcov sa už v čase dospievania kladie dôraz na potrebu konať, ísť si za svojimi snami a zamerať sa na výsledok.


Takmer 80% dievčat vyjadrilo potrebu cítiť sa istejšie a sebavedomejšie.

Sú na tom chlapci rovnako?

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa The Confidence Code for Girls

V odpovediach chlapcov a dievčat mladších ako 12 rokov neboli takmer žiadne rozdiely. V čase dospievania sa však medzi nimi vytvára priepasť sebadôvery. Zatiaľ čo u chlapcov sebavedomie kolíše iba počas prvých rokov dospievania, u dievčat tento problém pretrváva. Dievčatá sa považujú skôr za vystresované, plaché, emotívne, ustarostené a depresívne. V odpovediach chlapcov prevládali atribúty ako sebavedomý, silný, dobrodružný či nebojácny. Nevedomé predsudky a nedôvera vo svoje vlastné schopnosti u dievčat s pribúdajúcim vekom neklesá ani v dospelosti. Podobné výsledky sme získali aj prostredníctvom nášho interného prieskumu, kde najväčšou prekážkou v napredovaní žien bez ohľadu na ich vek alebo zamestnanie bola práve chýbajúca sebadôvera.


Pravdepodobnosť, že sa dospievajúce dievčatá označia za sebavedomé, je takmer o pätinu nižšia ako u ich rovesníkov.

Dievčatá bojujú s nevedomými predsudkami už od detstva


Tretina tínedžerov a tínedžeriek verí, že muži zarobia viac peňazí. Navyše dievčatá svoju budúcnosť vidia najmä v humanitnej a umeleckej oblasti. Najväčšie rozdiely sú podľa autoriek v pracovných sférach, ktoré sú spoločnosťou vnímané, ako typicky mužské. Trojnásobne viac dospievajúcich chlapcov verí, že by sa dokázali v oblasti strojárstva, vedy a techniky uplatniť lepšie ako ich rovesníčky. Zároveň dievčatá vyjadrili najväčšiu neistotu voči svojim matematických a technickým schopnostiam.


Práve tieto nevedomé predsudky vytvárané spoločnosťou, s ktorými musia ženy bojovať už od útleho veku, im bránia v dosiahnutí ich životných či kariérnych cieľov. Bližšie sme sa téme nevedomých predsudkov na pracovisku venovali v jednom z našich predošlých článkov.


Naše aktivity v Lean In Slovakia smerujú k tomu, aby bola spoločnosť, v ktorej žijeme, spravodlivejšia a inkluzívnejšia pre všetkých. Podávame ženám pomocnú ruku na ceste za ich snami a rozvíjame ich potenciál. Veríme, že to je jeden zo spôsobov, ktorý im pomôže uvedomiť si svoju hodnotu a zvýši dôveru vo svoje vlastné schopnosti.


Comments


bottom of page