• Simona Šimovičová

Nízke sebavedomie žien. Zlom nastáva u tínedžeriek

Ženy bojujú s nízkym sebavedomím. Do priepasti padajú v tínedžerskom veku. Krivka dôvery v seba samé po preklenutí sa do “dospeláckeho” sveta však nenaberá druhý smer. Čo spôsobuje tento problém a prečo ženy v sebadôvere zaostávajú za mužmi?



Je na vine dospievanie?


Problém nízkej sebadôvery žien vzniká oveľa skôr ako si väčšina myslí. Autorky knihy Kódex dievčenskej sebadôvery, Katy Kayová a Claire Shipmanová, skúmali sebavedomie viac ako tisícky dievčat vo veku od osem do osemnásť rokov.


Výsledky štúdie poukazujú na 30 % pokles sebavedomia dospievajúcich dievčat v priebehu ich dospievania. Viac ako 60% tínedžeriek trpí pocitom, že nie sú obľúbené a ostatní ich nemajú radi. Avšak, ak rovnakú otázku položili dievčatám mladším ako 12 rokov, až 71% z nich bolo presvedčených, že sú v kolektíve obľúbené. Navyše viac ako polovica dievčat sa cíti pod tlakom a tri zo štyroch opýtaných sa obávajú zlyhania. Zmena nastáva najmä na prelome 12. a 13. roka života.


Zdroj: Vlastné spracovanie podľa The Confidence Code for Girls


Rozdiel je aj v samotnom vnímaní významu sebadôvery tínedžermi. Pre väčšinu dievčat sebadôvera znamená byť hrdou na to, kým sú a cítiť sa dobre vo vlastnom tele. Pre chlapcov je prototypom sebavedomého muža ten, ktorý nasleduje svoje sny a dosiahne čokoľvek čo si zaumieni. Tento rozdiel signalizuje tendenciu dievčat sústrediť sa skôr na