O LEAN IN

​Po úspechu knihy Lean In (Oprite sa do toho), jej autorka, prevádzková riaditeľka Facebooku Sheryl Sandberg spoluzaložila globálne hnutie, ktoré mobilizuje ženy na celom svete k súdržnosti na ceste

za svojimi ambíciami. Od roku 2013 Lean In circles - malé skupiny žien, ktoré sa pravidelne stretávajú - absolvovali vyše 2 milióny žien s cieľom inšpirovať a podporovať sa navzájom

 

Lean In v spolupráci s konzultantskou spoločnosťou McKinsey každoročne produkuje rozsiahly prieskum o ženách na pracovisku Women in the Workplace, adresuje nedostatočnú diverzitu

a inklúziu vo firmách workshopmi 50 Ways to Fight Bias a mnoho iného. Lean In je len jednou z iniciatív nadácie Sheryl Sandberg & Dave Goldberg Family Foundation. Na Slovensku sa hnutie oficiálne sformovalo v podobe Lean In Slovakia Network v roku 2019. 

Pomáhame ženám dosahovať ich ambície

a firmám rovnosť príležitostí pre všetkých.

NAŠE POSLANIE

Spájať, povzbudzovať, motivovať, vzdelávať, inšpirovať ženy na Slovensku. Budovať líderky.

Tešiť sa spoločne z úspechov, zdieľať bolesť i lekcie z pádov. Dodávať odvahu. Pomáhať čeliť výzvam. Búrať predsudky. Držať si chrbát. Aby každá z nás našla naplnenie a zmysel v tom, čo robí.  

 

NAŠA VÍZIA

Svet potrebuje viac líderiek. Ženy by mali byť pomerne zastúpené všade tam, kde sa robia kľúčové rozhodnutia s dopadom na celú spoločnosť. Chceme pracoviská, kde sa nekoná

na základe podvedomých predsudkov. Chceme Slovensko, kde každý využíva svoj potenciál naplno - bez ohľadu na pohlavie.

LEAN IN Slovakia je oficiálnou národnou sieťou

v rámci globálnej komunity LeanIn.org

LenkaHlinkova

Executive Director

KatarinaTrnova

Marketing & PR Director

NÁŠ TÍM

SarkaPatkosova

Learning & Development Manager

AlzbetaPalkoci

Community & Relationships Development Coordinator

Sledujte nás na sociálnych sieťach                  

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Podporte nás v našich aktivitách