top of page

ČO ROBÍME

Open Circle meeting

Na Circle Kick-Off mítingoch predstavujeme koncept tzv. krúžkov. Účastníčky sa dozvedia, o čom je LEAN IN, ako si môžu založiť vlastný circle alebo sa pridať do existujúceho a priamo na evente si ukážku z neho aj vyskúšať. 

KALENDÁR EVENTOV

No upcoming events at the moment

Chceš vedieť o našich eventoch medzi prvými? Sleduj náš Facebook!

„Ak chcete pozdvihnúť spoločnosť, posilnite postavenie žien.

Je to najkomplexnejšia, najprenikavejšia

a najefektívnejšia  investícia do ľudstva, ktorú môžete urobiť .“

Melinda Gates

filantropka a spoluzakladateľka Bill & Melinda Gates Faoundation

Open Circle Meeting

Hlavným poslaním Lean In je šíriť myšlienku Lean In circles. To je skupina 8-12 žien, ktoré sa stretávajú raz mesačne zhruba rok, aby na sebe pracovali, zdieľali svoje úspechy, ambície aj pády a vzájomne sa podporovali. Na svete existuje vyše 46 000 circles. Niektoré sú všeobecné, iné tematické, napríklad pre ženy

v IT, ​ženy 50+, realitné maklérky, manažérky, podnikateľky, pracujúce mamy a pod.

 

Založiť circle si môže každý, a tak na tomto evente celý koncept prestavujeme, účastníčky si vyskúšajú krátku ukážku circle na vlastnej koži, vypočujú si skúsenosti troch absolventiek circle a majú možnosť predstaviť circles, ktoré plánujú otvoriť a možno tak získať členky. Pokiaľ chceš zažiť tento event vo svojom meste, firme či komunite, napíš nám!

Open Circle Meeting

#IamRemarkable

#IamRemarkable je bezplatná iniciatíva spoločnosti Google, ktorá umožňuje ženám a nedostatočne zastúpeným skupinám osláviť svoje úspechy na pracovisku i mimo neho. Jej cieľ sa silne prelína s cieľmi iniciatívy Lean In a tak sú od minulého roka v partnerskej spolupráci.

 

Chceme zlepšiť motiváciu a zručnosti žien a nedostatočne zastúpených skupín, a tiež búrať predsudky spoločenského vnímania sebapropagácie. Tento workshop posilňuje vnímanie vlastnej hodnoty

a schopnosť odprezentovať sa. Tá pomôže pri hľadaní nového zamestnania, žiadaní o povýšenie či vyšší plat, ale aj v súkromnom živote. Workshop trvá 90 minút a je určený pre publikum do 15 osôb,

 

Pokiaľ chceš zažiť tento event vo svojom meste, firme či komunite, napíš nám!

O pripravovaných workshopoch sa najskôr dozvieš z nášho Facebooku!

IAR

50 Ways To Fight Bias

Rodové stereotypy brzdia ženy na pracovisku. Či už je úmyselná alebo podvedomá, zaujatosť sťažuje ženám prístup k rôznym pracovným pozíciám a povýšeniu. Predsudky majú negatívny vplyv na ich každodenný život v práci. Škodia ženám, no v konečnom dôsledku aj firmám, ktoré takto prichádzajú o talenty. Nie je ľahké zabezpečiť vo firme diverzitu a udržať inklúziu. 

 

Na našom workshope šírime povedomie o najbežnejších pracovných stereotypoch. Podávame až 50 praktických riešení na každodenné situácie na pracovisku, kde nerozhoduje objektivita, ale zaujatosť. Zvyšujeme citlivosť na stereotypne podmienené zmýšľanie a spoločne sa zaväzujeme eliminovať ho.

Tieto poznatky chceme šíriť ďalej. Ak pracuješ na manažérskej pozícii alebo v oblasti riadenia ľudských zdrojov, zúčastni sa našich školení a svoje poznatky následne aplikuj vo svojej organizácii.

O pripravovaných 50 Ways to Fight Bias workshopoch sa dozvieš medzi prvými z nášho Facebooku!

Obsah workshopu bol pripravovaný v spolupráci s McKinsey a Stanford VMware Women's Leadership Innovation Lab a je postavený na rozsiahlych výskumoch. Pokiaľ chceš zažiť tento event vo firme, kde pracuješ, napíš nám alebo upozorni svojich nadriadených na náš partnerský program.

50 Ways

Leadership Program

Leadership program je 3-mesačná séria stretnutí za účelom vzdelávania a osobného rozvoja líderiek. Jeho obsah je zameraný špeciálne na najčastejšie prekážky, ktorým ženy čelia na manžérksych pozíciách. Pozostáva z praktického workshopu, ktorý adresuje 10 najčastejších vecí, ktoré manažérky brzdia v raste, po ktorom nasleduje 12 facilitovaných stretnutí, kde sa podrobnejšie rozoberajú špecifické problémy a možné riešenia. 

Tento program je súčasťou balíka pre naše partnerské firmy a viac informácií o podmienkach

a možnostiach, ako sa zapojiť, sa nachádza v sekcii Pre firmy. 

Leadership