top of page

4 faktory, ktoré posúvajú ženy kariérne vpred

V decembri sme sa vás v ankete pýtali, čo vás brzdí v napredovaní. Mapovali sme situáciu predovšetkým v našej Lean In komunite - medzi vami, ktoré nás sledujete, čítate, ste členky Lean In circles alebo chodíte na naše workshopy. Vo vašich úprimných, občas až šokujúcich odpovediach, sme objavili 4 podstatné faktory, ktoré ženy posunú kariérne vpred. Naša kompletná interpretácia výsledkov prieskumu, je na osem minút čítania a nájdete ju v druhej časti článku. "Destilát" z prieskumu pre zaneprázdnené je hneď v úvode a nezaberie vám viac než 2 minúty.Z odpovedí od 108 zapojených žien reprezentujúcich našu komunitu vyplynulo, že najväčšou brzdou v napredovaní žien bez ohľadu na vek či zamestnanie, je nedostatočná sebadôvera. Popri nej nás spomaľuje neférové zaobchádzanie na pracovisku, nedostatočná pomoc partnera a neefektívny sebarozvoj. 65% žien nepozná svoje silné stránky a viac ako polovica opýtaných nevie, ako ich rozvíjať.


Mamy majú sebarozvoj o to náročnejší, že oproti ženám bez detí, ktoré majú na seba 1-3 hodiny denne alebo viac, ženy s deťmi si na seba dokážu denne vyčleniť menej než hodinu, aj to mnohé len zriedka či cez víkend.


66% žien má pocit, že nemá prístup k spravodlivým platovým a kariérnym príležitostiam len preto, že sú ženy a v dotazníku nešetrili svojimi osobnými skúsenosťami. Z praktických foriem podpory žien zamestnávateľom bola najčastejšie vyzdvihovaná možnosť práce z domu, skrátené úväzky alebo flexibilný pracovný čas. Až 56% žien si myslí, že ich súčasné povolanie nekorešponduje s vyštudovaným odborom a rovnaké percento žien je so svojim zárobkom nespokojných.


Polovica respondentiek si delí s partnerom práce v domácnosti "fifty-fifty", 43% zadaných žien uviedlo, že robí doma výraznú väčšinu a tri sa pochválili, že výraznú väščinu domácich prác zvláda partner. Až 44% žien uvádza, že ich partner v ich ambíciách nepovzbudzuje, 53% mužov neoceňuje prínos svojich partneriek nahlas. 68% partnerov ženy v raste nijako prakticky nepodporuje a len 46% žien uviedlo, že im ich polovička dáva priestor na sebarozvoj a čas pre seba.


Oproti ženám bez detí o niečo menej mám ašpiruje na kariérny posun či odborné vzdelávanie, avšak ten rozdiel nie je taký výrazný a je stále veľa takých mám, ktoré tieto ambície majú. Mamy zase ženy bez detí prevyšujú v plánoch úplne zmeniť kariérne smerovanie alebo začať podnikať. V kolónke vyhradenej pre vaše top 3 ciele na rok 2021 rezonoval plán zdravšie žiť, zvýšiť si kvalifikáciu, cestovať, urobiť si úspory a získať zvýšenie platu. Keď sme výsledky rozdelili medzi mamy a nemamy, všimli sme si zaujímavý rozdiel. Mnohé plánujú rozbehnúť vlastný biznis alebo dosiahnuť vyšší zárobok.


Ak vás výsledky zaujali, prečítajte si celý report, popretkávaný vašimi autentickými odpoveďami, nižšie.


 

Kompletné výsledky prieskumu (na 10 minút)


Profil našich respondentiek


108 vašich odpovedí nie je dostatočne veľká vzorka na to, aby sme zistenia mohli aplikovať na všetky slovenské ženy. Ale je dostatočne veľká a pomerne reprezentatívna na to, aby sme pochopili, čo ženy posúva vpred a naopak, brzdí.


Viac ako polovica respondentiek bola vo veku 25-34 rokov, 37% odpovedí prišlo z Bratislavského kraja, 23% z Košického, zvyšok z ostatných kútov Slovenska, čo sa takmer zhoduje so štatistikami sledovateliek na našich sociálnych sieťach.Takmer 70% z účatstníčiek prieskumu nemá deti, 75% má ukončené vysokoškolské vzdelanie 1., 2. stupňa alebo postgraduálne štúdium. 40% z vás odpovedalo, že je zamestnaných na plný úväzok, 9% na čiastočný, 16% podniká, 26% študuje (časť popri práci), 10% je na materskej dovolenke a 12% je nezamestnaných. Čo by týmto ženám, a možno aj vám, pomohlo kariérne napredovať?


1. Férový zamestnávateľ


Ak je zamestnávateľ, u ktorého pracujeme, neférový, manažment rozhoduje na základe nevedomých predsudkov a nevytvára inkluzívne pracovné podmienky, kariérny rast v takejto firme bude pre ženy náročnejší ako pre mužov. Mnohé si v takom prostredí musíme naostriť lakte a neustále balancovať medzi tradičným ponímaním mužskej autority a prejavovanou ženskosťou. Pre ženu v organizácií fungujúcej podľa mužských pravidiel schopnosť nie je vždy ľahké presadiť sa a pritom ostať autentická.


66% žien má pocit, že nemá prístup k spravodlivým platovým a kariérnym príležitostiam len preto, že sú ženy. V prieskume sa podelili o svoje skúsenosti:


"Pracujem v skoro úplne mužskom biznise, kde cítim, že ako žena nemám také slovo a neberú ma príliš vážne. Som si istá, že len preto, že som žena, som pri nástupe dostala menší plat, ako dostali moji mužskí kolegovia."

"Vraj "každá žena, ktorá je vo vyššej pozícii, išla cez posteľ”, a podobné primitívne názory náhodného okolia. Človek pri takýchto veciach stráca chuť, pretože kto by len chcel neoprávnene na seba počúvať takéto veci?"

"Mimopracovné stretnutia sú spravidla v mužskom kolektíve."

"Každý očakáva, kedy otehotniem (30 rokov, vydatá). Bývalý šéf má iný meter na mužov a ženy v tíme, asi neuvedomelo. Vnímam, že mužským kolegom sa ich zásluhy zveličujú."

"Takmer všetky vedúce pozície v mojej práci zastávajú muži."

"Pracujem v oblasti, kde je väčšinové zastúpenie žien, takže v mojej práci nespravodlivosť kvôli tomu, že som žena, nepociťujem."

"V biznise viac akceptujú mužský návrh, presadenie mužského princípu. Máloktorý chlap berie ženu za rovnocenného partnera..."


"Pociťujem dlhodobo (13 rokov) platovú i kariérnu nerovnosť mužov a žien v oblasti automotive. Mám pocit, že žena musí byť o 30% lepšia ako muži, aby dostala rovnaký plat alebo pozíciu ako muži. Ešte stále sa nájdu kolegovia, ktorí ma počas neprítomnosti asistentky požiadajú o uvarenie kávy alebo iné “službičky”, ktoré by zvládli aj sami."

"Za rovnakú prácu na pobočke banky mal muž vyšší plat, lepšie možnosti na prestup na iné pozície..."

Pýtali sme sa aj na konkrétne spôsoby, akými vaše firmy podporujú ženy na líderských pozíciách alebo rodičov pred, počas a po návrate z rodičovskej dovolenky. Presne polovica odpovedí zamestnaných respondentiek sa niesla v duchu podpory, ktorú od svojej firmy cítia. Druhá polovica, naopak vôbec, prípadne menovali prekážky, akým v práci v porovnaní s mužmi čelia. Z praktických foriem podpory bola najčastejšie vyzdvihovaná možnosť práce z domu, skrátené úväzky alebo flexibilný pracovný čas.


"Podpora žien a rodičov sa u nás hlása iba formálne, realita je iná."

"Aktuálne som doma, ale v bývalej firme (zastávala som vyššiu manažérsku pozíciu) bolo prostredie extrémne nepriateľské voči ženám vo vyššej pozícii, boli na ne kladené oveľa vyššie nároky ako na muža v tej istej pozícii. Dennodenne som musela dokazovať, že na to mám."

"U nás je rovnosť príležitostí, každý názor je vypočutý, každá z kolegýň má priestor sa plnohodnotne rozvíjať podľa vlastných túžob."