• Katarína Trn

Program pomôže ženám uplatniť sa po materskej

Ženy po materskej dovolenke majú veľký potenciál. Sú motivované vrátiť sa späť do pracovného prostredia, lojálne a odhodlané efektívne zvládnuť zadané úlohy. Narážajú však na jeden z najsilnejších nevedomých predsudkov, ktorý ich brzdí v napredovaní. Predsudok voči matkám. Mnohí ľudia matkám automaticky prisudzujú nižšie ambície a angažovanosť v práci, čo škodí ženám, ktorých sa to netýka a ktorým to odsekne kariérne príležitosti. Bezplatný program Back IN Business, šitý na mieru práve ženám vracajúcim sa do práce po materskej dovolenke, má za cieľ to zmeniť.Ženy na materskej dovolenke sú pracovne znevýhodňované. Existenciu nevedomých predsudkov voči nim potvrdzuje štúdia Harvard Business Review. Tá sa zamerala na predsudky firiem voči uchádzačom, ktorí sú dočasne doma s deťmi. Ukázalo sa, že pravdepodobnosť, kedy sa im personalisti ozvali späť, bola až o polovicu nižšia ako u tých, ktorí dostali výpoveď. A až o tretinu nižšia oproti tým, ktorí majú aktuálne prácu. Iná štúdia z americkej Cornellovej univerzity tento jav potvrdzuje. Účastníci výskumu vyhodnocovali životopisy potenciálnych záujemcov o prácu. Líšili sa len údajmi o statuse - rodič / bezdetná.


Matky dostali nelichotivé hodnotenie - menej kompetentné, menej angažované a celkovo menej vhodné na danú pozíciu.

Ak sa im aj podarilo uplatniť sa, ponúkaný plat bol výrazne nižší ako v prípade bezdetných kandidátok.


Navyše si nepomáhajú ani ženy samé, pochybujú o sebe a bojujú s nízkym sebavedomím. Viaceré štúdie potvrdili, že väčšina mužov si neláme hlavu nad tým, ak nespĺňa kritéria na prijatie na 100 % a svoje nedostatky vníma ako šancu naučiť sa niečo nové. Svoj životopis posielajú, prípadne o povýšenie žiadajú, už keď spĺňajú 60% kritérií, ženy váhajú s uchádzaním sa, až pokým nespĺňajú 100% požiadaviek.


My v Lean In to chceme zmeniť a to aj vďaka bezplatnému programomu Back IN Business. Jeho cieľom je podporiť ženy v čase ich nástupu do práce, pripraviť ich na pohovor, oprášiť ich silné stránky, zvýšiť kompetenčné zručnosti, sebadôveru či nasmerovať ich v ďalšej kariére. 3-mesačný program je koncipovaný z 18-tich workshopov a je primárne určený pre 30 žien.