• Šárka Patkošová

Sila emocionálnej inteligencie

Kreatívne a efektívne nástroje, techniky a triky na neustále zlepšovanie svojich EQ zručností


Emocionálna inteligencia je v súčasnosti dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Je to schopnosť porozumieť vlastným pocitom, ako aj pocitom iných a využitie týchto zručností na kontrolu vlastných emócií a na budovanie vzťahov. Každý deň sa prebúdzame do nespočetných možností a je len na nás, akou cestou sa rozhodneme vybrať, kým chceme byť a aký príbeh za sebou zanecháme.


Veľakrát rozmýšľame nad tým, ako lepšie zvládnuť pracovný pohovor, získať nové kontakty, či riešiť konflikty v práci. Ako povzbudiť našu vnútornú motiváciu, zvýšiť si sebavedomie, byť viac empatickí, alebo prijať spätnú väzbu. Ako byť viac odolní a aktívne počúvať? Ak vás zaujímajú odpovede na tieto otázky a súčasne sa chcete dozvedieť viac o piatich základných oblastiach EQ, tak tu je zoznam efektívných techník a tipov, ako na to.Sebapoznanie


Neustále a pravidelne vyhľadávajte spätnú väzbu. Pochopenie našich emócií je obmedzené našou jedinou perspektívnou, a preto získanie spätnej väzby, ako nástroja na osobný rozvoj je neoceniteľné. Zároveň si môžete vytvoriť dotazník na 360 stupňovú spätnú väzbu, pri ktorej získate názory a hodnotenie nielen od manažéra a kolegov, ale môžete tam zahrnúť aj priateľov a rodinu. V každom prípade by to mali byť ľudia, ktorí vás dobre poznajú a záleží im na vašom osobnom raste.


Nepotláčajte negatívne emócie, všetko nie je len ružové. Snažte sa radšej pochopiť, kto a čo v nás tieto emócie vyvoláva a aký je ich účel. Pretože aj z hnevu, strachu alebo obáv môžu vzniknúť úžasné nápady.


„Emócie nie sú problémami, ktoré majú byť vyriešené. Sú to signály, ktorým máme porozumieť.“ – Vironika Tugaleva

Skúste emočný denník, kde si budete zaznamenávať opakujúce, alebo veľmi silné emócie. Zistíte tak, kto alebo čo sú ich spúšťačmi a budete im môcť lepšie porozumieť.

Sebakontrola