• Šárka Patkošová

Online networking počas pandémie

V súčasnej pandemickej situácii je pre každú z nás náročné zvládať prácu, domáce povinnosti, rodinu a popri tom všetkom si nájsť čas pre seba a osobný rozvoj. Fyzickú izoláciu umocňuje sociálna. Avšak práve v tejto dobe si uvedomujeme, akú rolu v našom živote zohrávajú pevné rodinné putá, podpora od priateľov, uznanie od obchodných partnerov, či každodenná komunikácia s kolegami.


Sú to vzťahy, ktoré nás v živote posúvajú ďalej, otvárajú nám dvere nových možností a v ťažkých situáciách nám dodávajú motiváciu a podporu. Poďme sa teda spolu pozrieť na to, ako môžete získavať nové kontakty a budovať lepšie vzťahy aj v súčasnom online prostredí.Ako rozpráva Christopher Barrat vo svojom slávnom TED prejave Successful Networking the ultimate guide, na začiatku každého vzťahu sú určité kroky, ktoré nemožno preskočiť:


Krok č. 1: Spoznaj

Krok č. 2: Obľúb si

Krok č. 3: Dôveruj

Krok č. 4: Kúp


Čo môžete urobiť v rámci každého kroku? Aké techniky vám pomôžu počas tejto cesty? Poďme sa spoločne pozrieť na jednotlivé techniky, nástroje a aktivity, ktoré vás posunú o krok ďalej.


Sieť kontaktov


Či ide o osobné (rodina a priatelia), operatívne (kolegovia), alebo strategické kontakty (obchodní partneri), skúste si urobiť inventúru svojich kontaktov. Zvážte, akú rolu zohrávajú vo vašom živote, či je to vzťah, ktorý je pre obe strany prínosom a čo konkrétne môžete do budúcna zlepšiť.


Podľa Janine Garner, vieme naše kontakty rozdeliť do štyroch kategórií: propagátori (propagujú vašu osobnú značku), posádka (rodina, priatelia a zázemie), učitelia (mentori) a poháňači (ľudia, ktorí vás motivujú k novým výz