top of page

Vytesní koronakríza ženy z riadiacich pozícií?

Minulý týždeň bola publikovaná už šiesta štúdia Women in the Workplace, ktorá je najväčším mapovaním situácie žien v amerických korporátoch. Každoročne ju realizuje konzultanská spoločnosť McKinsey & Company v spolupráci s LeanIn.org. Tento rok je však iný ako ostatné. Mnohí zamestnanci majú počas korony sťažené podmienky na prácu, no podľa prieskumu má nakritickejší dopad najmä na matky a ženy na výšších riadiacich úrovniach. Firmy v tomto momente riskujú, že o ne prídu. Aby sa tak nestalo, je veľmi dôležité porozumieť prieniku výziev, ktorým ženy v tejto chvíli čelia. Ženy aj firmy stoja na historicky kritickej križovatke.Ničivé dôsledky koronakrízy na kariéru žien

Firmy pre Covid-19 strácajú ženy, ženy strácajú príjem a perspektívu, ekonomika slabne. Rokmi pracne vydláždená cesta k diverzite sa prepadáva. Podľa reportu až každá štvrtá žena kvôli pandémii Covid-19 musela poľaviť z pracovného tempa zmenou úväzku, preradením na nižšiu pozíciu alebo prácu opustiť.


V období medzi rokmi 2015 až 2019 firmy zaznamenali len pomalý progres žien v ich postupe na vedúce pozície. Fenomén "zlomenej priečky" - čiže k zťaženej príležitosti žien na prvé povýšenie, však pretrváva a počas pandémie dokonca hrozí, že nás vráti o niekoľko rokov dozadu.


Pod najväčším tlakom sú matky

V čase, keď sa hranica medzi prácou a domovom stenšila na minimum, majú mnohí ľudia neustále zapnutý pracovný mód. V kombinácii so strachom o zdravie blízkych či rodinné financie sme len na krok od vyhorenia. Pandémia zintenzívnila tlak na ženy. Ako by nestačilo, že pracujúce matky nesú na chrbte dvojitú záťaž - po celom dni v práci ich čaká ďalšia "šichta" okolo detí a domácnosti. Teraz to všetko musíme zvládnuť aj bez pomoci školy a škôlok.


Matky sú trojnásobne častejšie zodpovedné za domáce práce ako muži. Zaujímavé však je, že kým 70% mužov si myslí, že si ich doma delia v rovnakom pomere, to isté si myslí len 44% žien. Podľa prieskumu ženy strávia prácou v domácnosti a starostlivosti o deti v priemere 3 hodiny denne aj popri práci, čo prakticky predstavuje ďalší polovičný úväzok nad rámec zamestnania. Každá piata žena žije bez partnera, a tak je pre ňu tento nápor ešte vyšší.


"V mnohých rodinách sa automaticky predpokladá, že žena je primárne zodpovedná za starostlivosť. Deti doslova obchádzajú svojich otcov a s prosbami a potrebami chodia iba za mamou. Pandémia len zvýraznila, ako nepomerne pripadajú záležitosti v rodine na ženy." (manažérka, matka 3 detí do 5 rokov)

Aj pred pandémiou bol jeden z najväčších predsudkov voči ženám na pracovisku práve ten namierený voči matkám. Je to falošný predpoklad, že matky nedokážu plne investovať do rodiny aj práce zároveň, a preto sa v zamestnaní angažujú menej než muži či ženy bez detí. Toto presvedčenie sa ešte posilní, ak matky využívajú flexibilné možnosti práce od zamestnávateľov, a to aj v prípade, ak sú rovnako produktívne ako ostatní zamestnanci. Matky sa dnes oprávnene obávajú, ako Covid-19 ovplyvní ich kariéru. A rovnako strachom trpia aj zamestnanci, ktorí sa starajú o svojich starších alebo chorých blízkych.


"Nehovorím o mojich materských povinnostiach s mojim šéfom. S matkami na pracovisku je spätá stigma a ľudia si často myslia, že nepracujeme tak tvrdo. Nechcem, aby som bola ja alebo moja práca niekedy vnímaná cez túto stigmu." (riaditeľka oddelenia, matka dvoch detí vo veku 5 a 7 rokov)

Vyhorené líderky

Podiel žien vo vedúcich pozíciách monitorovaný na začiatku roka 2020 síce rastie, ale dramaticky pomaly, obzvlášť na tej nešťastnej prvej priečke. Nižšie manažérske pozície v Amerike ešte stále z dvoch tretín obsadzujú muži a len niečo viac cez jednu tretinu ženy. Tento pomer sa kaskádovite ešte znižuje smerom k vyšším pozíciám a ak ste sa s týmto pojmom ešte nestretli, volá sa to syndróm deravého potrubia. Na "Chief-level" to totiž dotiahne až 4x menej žien ako mužov manažérov.

Zdroj: Women in the Workplace 2020 Report

Na ženy v riadiacich pozíciách sú podľa prieskumu často kladené vyššie štandardy výkonnosti než na mužov a sú častejšie obviňované za chyby. Teraz, keď ide o veľa, ženy vo vedení často čelia väčšej kritike a prísnejšiemu posudzovaniu. Líderky, ktoré sú vo vedení ako jediné ženy vo firme alebo na oddelení (tzv. Onlys), ešte častešie čelia nevhodným a urážajúcim komentárom, vrátane požiadaviek opakovane dokazovať svoje kompetencie. Tri štvrtiny líderiek, ktoré počas krízy z uvažujú nad návratom k nižšej pozícií, uvádza ako hlavný dôvod vyhorenie."Na začiatku krízy nás bombadovala neistota. Nie len v osobných životoch, v stávke bola budúcnosť našej firmy. Cítila som obrovský tlak pri riadení 200-členného tímu. Riešila som aj jednoduché otázky, napríklad či má každý laptop na prácu z domu, ale aj náročné bezpečnostné problémy. Cítila som osobnú zodpovednosť postarať sa o svoj tím tak, aby neboli vystrašení, mali konzistentné nariadenia a transparentné informácie o stave nášho biznisu. Taktiež konzultujem veci so svojim nadriadeným a manažérskym tímom. Museli sme prísť na to, čo robiť inak, aby sme uchránili našu firmu v čase krízy.
A nie len to. Každý deň od 8 rána do 6 večer som neprestajne na meetingoch. Niekedy si nestihnem vziať ani vodu, odskočiť na toaletu alebo sa pozrieť na moje dieťa. Za posledné dva týždne bolo niekoľko dní, kedy som svojho syna videla sotva na 15 minút. Od začiatku pandémie som skutočne niekoľkokrát rozmýšľala, či si viem kariéru v tejto firme dlhodobo udržať." (viceprezidentka, mama 3-ročného syna)

Firmy si dnes nemôžu dovoliť stratiť svoje existujúce alebo potenciálne líderky. Prieskum ukázal, že spoločnosti s dostatočnou reprezentáciou žien vo vedení predbiehajú svojich konkurentov bez žien vo vedení aj o 50% vo výkonnosti.

Okrem toho, ženy majú nesmierny vplyv na kultúru spoločnosti, častejšie podporujú programy a politiku priateľskú k zamestnancom a predsadzujú rasovú a rodovú diverzitu. Ženy líderky oveľa častejšie mentorujú a podporujú ďalšie ženy (38%) ako muži na vedúcich pozíciách (23%).


Zdroj: Women in the Workplace 2020 Report

Vychádzajú nám firmy v ústrety?

Pandémia priniesla zdravotnú aj finančnú krízu a čelíme jej všetci. Predsa len existuje niekoľko faktorov, ktoré počas korona-režimu ovplyvňujú hlavne kariéru žien a nútia ich prehodnocovať ju:

 • nedostatok flexibilty v práci,

 • pocit, že musia byť dostupné kedykoľvek a tým pádom nedokážu "vypnúť",

 • zvýšený podiel domácich prác a starostlivosti o rodinu,

 • obavy z negatívneho hodnotenia ich výkonu pod touto záťažou,

 • ťažkosti so zdieľaním problémov, ktorým čelia, so svojimi kolegami a manažérmi,

 • pocit, že sa nedokážu naplno vložiť do práce.

Firmy sa snažia vychádzať v ústrety, no mnohé si neuvedomujú skutočné dôvody, ktoré ženám sťažujú prácu. Zhrňme si však, čo robia niektoré americké spoločnosti dobre:

 • zdieľajú informácie o finančnom stave spoločnosti so zamestnancami,

 • majú jasné právidlá čerpania platenej dovolenky,

 • rozšírili benefity zamestnancov o konzultácie na podporu duševného zdravia,

 • poskytujú zamestnancom nástroje a podmienky na prácu z domu,

 • poskytli rodičom podmienky a nástroje na výučbu detí z domu,

 • posilnili interný kariérny tréning a možnosti rekvalifikácie.

Žiaľ je menej tých firiem, ktoré podnikli kroky k prispôsobeniu firemných plánov a očakávaní od zamestnancov. Len menej ako tretina firiem upravila kritériá hodnotenia výkonu berúc do úvahy prekážky, ktorým ženy čelia počas pandémie. Mnohí zamestnanci, obzvlášť tí, ktorí sú rodičmi, stoja medzi voľbou nesplniť pôvodne nastavený plán, ktorý je však dnes už nerealistický alebo sa všemožne snažiť ho splniť, aj za cenu neudržateľného tempa.Je tu tiež problém úzkosti z prípadných finančných dopadov Covidu, ktorý sa viac než polovica firiem snaží riešiť zvýšením sadzby za platenú dovolenku a tretina finančne podporila bonusom zamestnancov pracujúcich z domu. No táto podpora nerieši strach zamestnancov zo straty zamestnania alebo pozície.


"Stále od nás očakávajú splnenie plánu na 100%. Zatiaľ sa nám to darí, ale pod obrovským stresom. Hovoria nám - len si to musíte zariadiť. Sklz sa netoleruje." (zamestnankyňa, matka 1-ročného dieťaťa)

Covid-19 obrátil pracoviská hore nohami

Udalosti v roku 2020 spôsobili, že firmy riskujú straty žien na všetkých úrovniach manažmentu. Rozhodnutia príjmané firmami v súčasnosti určujú, ako sa zmenia pracovné podmienky (nie len pre ženy) v nasledujúcich dekádach - či k lepšiemu alebo k horšiemu. Tento moment si vyžaduje rozvážny, kreatívny prístup, silné líderstvo a fokus na hodnotu žien, ktorú prinášajú organizáciám.


Ak firmy zareagujú promptne a vybudujú inkluzívnejšie pracovné prostredie, môžu tým zabrániť, aby milióny žien opustili trh práce či boli nútené kariérne poklesnúť.

Zároveň majú jedinečnú príležitosť vybudovať lepšie miesto na prácu. Korona nakoniec môže viesť k flexibilnejším a empatickejším pracovným podmienkam pre všetkých.


Čo ešte môžu robiť zamestnávatelia? 6 spôsobov, ako pomôcť ženám adresovať výzvy, ktorým čelia, sa dočítate v našom nasledujúcom článku.Zdroj: womenintheworkplace.com
Opmerkingen

Opmerkingen zijn niet geladen
Het lijkt erop dat er een technisch probleem is opgetreden. Probeer nogmaals verbinding te maken of de pagina te vernieuwen.
bottom of page