Vytesní koronakríza ženy z riadiacich pozícií?

Minulý týždeň bola publikovaná už šiesta štúdia Women in the Workplace, ktorá je najväčším mapovaním situácie žien v amerických korporátoch. Každoročne ju realizuje konzultanská spoločnosť McKinsey & Company v spolupráci s LeanIn.org. Tento rok je však iný ako ostatné. Mnohí zamestnanci majú počas korony sťažené podmienky na prácu, no podľa prieskumu má nakritickejší dopad najmä na matky a ženy na výšších riadiacich úrovniach. Firmy v tomto momente riskujú, že o ne prídu. Aby sa tak nestalo, je veľmi dôležité porozumieť prieniku výziev, ktorým ženy v tejto chvíli čelia. Ženy aj firmy stoja na historicky kritickej križovatke.Ničivé dôsledky koronakrízy na kariéru žien

Firmy pre Covid-19 strácajú ženy, ženy strácajú príjem a perspektívu, ekonomika slabne. Rokmi pracne vydláždená cesta k diverzite sa prepadáva. Podľa reportu až každá štvrtá žena kvôli pandémii Covid-19 musela poľaviť z pracovného tempa zmenou úväzku, preradením na nižšiu pozíciu alebo prácu opustiť.


V období medzi rokmi 2015 až 2019 firmy zaznamenali len pomalý progres žien v ich postupe na vedúce pozície. Fenomén "zlomenej priečky" - čiže k zťaženej príležitosti žien na prvé povýšenie, však pretrváva a počas pandémie dokonca hrozí, že nás vráti o niekoľko rokov dozadu.


Pod najväčším tlakom sú matky

V čase, keď sa hranica medzi prácou a domovom stenšila na minimum, majú mnohí ľudia neustále zapnutý pracovný mód. V kombinácii so strachom o zdravie blízkych či rodinné financie sme len na krok od vyhorenia. Pandémia zintenzívnila tlak na ženy. Ako by nestačilo, že pracujúce matky nesú na chrbte dvojitú záťaž - po celom dni v práci ich čaká ďalšia "šichta" okolo detí a domácnosti. Teraz to všetko musíme zvládnuť aj bez pomoci školy a škôlok.


Matky sú trojnásobne častejšie zodpovedné za domáce práce ako muži. Zaujímavé však je, že kým 70% mužov si myslí, že si ich doma delia v rovnakom pomere, to isté si myslí len 44% žien. Podľa prieskumu ženy strávia prácou v domácnosti a starostlivosti o deti v priemere 3 hodiny denne aj popri práci, čo prakticky predstavuje ďalší polovičný úväzok nad rámec zamestnania. Každá piata žena žije bez partnera, a tak je pre ňu tento nápor ešte vyšší.


"V mnohých rodinách sa automaticky predpokladá, že žena je primárne zodpovedná za starostlivosť. Deti doslova obchádzajú svojich otcov a s prosbami a potrebami chodia iba za mamou. Pandémia len zvýraznila, ako nepomerne pripadajú záležitosti v rodine na ženy." (manažérka, matka 3 detí do 5 rokov)