6 tipov pre firmy, ako počas korony neprísť o talenty

Mnohí zamestnanci majú počas koronakrízy sťažené podmienky na prácu, no podľa prieskumu má pandémia najkritickejší dopad najmä na matky a ženy na výšších riadiacich pozíciách. V ohrození sú ale všetky firemné talenty. Rozhodnutia príjmané firmami v súčasnosti určujú, ako sa zmenia pracovné podmienky (nie len pre ženy) v nasledujúcich dekádach - či k lepšiemu alebo k horšiemu. Tento moment si vyžaduje rozvážny, kreatívny prístup, silné líderstvo a fokus na hodnotu žien, ktorú prinášajú organizáciám.Ak firmy zareagujú promptne a vybudujú inkluzívnejšie pracovné prostredie, môžu tým zabrániť, aby milióny žien opustili trh práce či boli nútené kariérne poklesnúť.

Zároveň majú jedinečnú príležitosť vybudovať lepšie miesto na prácu. Korona nakoniec môže viesť k flexibilnejším a empatickejším pracovným podmienkam pre všetkých.


Začiatkom októbra bola publikovaná už šiesta štúdia Women in the Workplace, ktorá je najväčším mapovaním situácie žien v amerických korporátoch. Každoročne ju realizuje konzultanská spoločnosť McKinsey & Company v spolupráci s LeanIn.org.

V predchádzajúcom blogovom príspevku Vytesní koronakríza ženy z riadiacich pozícií? sme stručne zhrnuli rozsiahly report a upriamili pozornosť na štatistiky, ktoré by sme nemali ignorovať ani na Slovensku. Nie sú pozitívne a súčasný prístup zamestnávateľov naznačuje, že väčšina z nich sa nedokázala plne adaptovať na zmeny, ktoré priniesol Covid-19 a postupne pociťujú aj finančný dopad vírusu.


Report však nepodáva len správu o stave žien v korporátoch a finančnej bilancii podnikov. Ponúka konštruktívne riešenia, založené na faktoch vyplývajúcich z prieskumu. Ten sa síce realizoval v USA, no výstupmi z neho sa môžeme pokojne inšpirovať aj u nás. Čo teda môže vaša firma urobiť preto, aby pomohla koronou najviac zasiahnutým zamestnancom nie len prežiť, ale podávať efektívny výkon a udržať si pozíciu? Tu je 6 kľúčových oblastí, na ktoré by ste sa mali zamerať:


1. Urobte prácu udržateľnou

Pod tlakom neutíchajúcej pandémie je pre pracujúce matky, ženy na vyšších líderských pozíciách a všetkých zamestnancov, ktorí čelia vyhoreniu najdôležitejšie nastaviť udržateľné tempo práce. Manažéri by mali zrevidovať výkonnostné ciele č