• Šárka Patkošová

Olívia Hurbanová - prečo nás pochybnosť vedie k tolerancii

Výnimočné ženy slovenského biznisu je rubrika, ktorá Vám prináša inšpiratívne, motivujúce a hlavne jedinečné príbehy slovenských žien, ktoré sa nebáli vykročiť vlastnou cestou, aby mohli pomôcť druhým a zrealizovať tak svoju víziu.


Olívia je pozitívna skeptička a lektorka rozvíjajúca vlastný koncept „Future skills" - Zručnosti budúCNOSTI vo svojich vzdelávacích agentúrach Olinclusive a Highbrows. Medzi jej spokojných klientov patrí napríklad Lenovo, PWC, Allianz, Dell, IBM, Kronospan, Swiss RE, DCC Denmark, Amcham a mnohí iní. Olívia čerpá poznatky z neurobiológie, evolučnej biológie ako aj behaviorálnych vied, skrátka mäkké zručnosti podložené tvrdými dátami. Za svoje snaženie bola ocenená titulom LEKTOR ROKA 2018, s rekordným počtom 21 nominácií.Ako vyzerá Váš bežný pracovný deň?


Môj bežný pracovný deň trávim zmysluplnými činnosťami, ktoré sú môjmu srdcu milé. Buď sa venujem tomu, že odovzdávam načerpané poznatky ďalej formou vzdelávania, alebo vzdelávam samú seba. Zvyčajne ide o kombináciu týchto dvoch milých činností a tu mi napadá citát od Karla Čapka „Keď nemám čo robiť, pracujem.“


Pracujem rada, lebo som presvedčená, že vzdelávanie má ohromnú silu meniť spoločnosť k lepšiemu, ale zároveň je to aj obrovská zodpovednosť hovoriť k širšiemu publiku.

Informácie na poli vzdelávania by preto nemali byť postavené na vode ani na účelovo podsúvaných, ľúbivých myšlienkach či nepodložených informáciách. Práve preto sa neustále snažím vzdelávať tak, aby mnou zdieľané informácie reflektovali súčasnú úroveň vedeckého poznania. Veda je príbeh s otvoreným koncom, neuznáva pravdy s veľkým „P“, udržiava myseľ v mentálnej kondícii a nedovolí človeku ustrnúť. Takto denne bežím svoj celoživotný mentálny maratón a snažím sa posúvať horizonty vlastného poznania, pochybovať o sebe i o svete a neprepadnúť presvedčeniu, že už viem, ako sa veci majú.


Čo Vás odlišuje od ostatných v tejto brandži?