• Alžbeta Palkoci

Nahliadni do zákulisia Lean In

Chceme Slovenkám pomáhať rozvinúť ich plný potenciál, budovať silnú a prajnú komunitu žien a prinášať podporu firmám na ceste k férovému pracovnému prostrediu. Je to náročné? Áno! Baví nás to? Veľmi! V nasledujúcej sérii článkov spoznáš náš team. Zistíš, kto stojí za Lean In, odhalíme Ti pár zaujímavosti zo zákulisia a spoznáš nás aj trochu osobnejšie.


Lenka Hlinková, Executive director


Ktoré najvýraznejšie úspechy máme za sebou?


Z najväčší úspech považujem náš tím. 7 rokov som pracovala v IT firmách na manažérskej pozícii, ale práve Lean In je moja doposiaľ najlepšia a najhodnotnejšia manažérska skúsenosť.


Veľmi si vážim radikálnu otvorenosť, ktorú v tíme pestujeme a vidieť, ako sa aj vďaka vzájomnej spätnej väzbe posúvame vpred.

Človek môže mať veľké sny, ale sám dokáže len veľmi limitované množstvo vecí. Je nás už 14, vzájomne sa dopĺňame a nesmierne si vážim, že každá z nás začínala a začína svoju prácu v Lean In ako dobrovoľníčka. Dávame do našich aktivít odhodlanie, vášeň, odbornosť, lásku k tomu čo robíme, no predovšetkým lásku k ľuďom. Vznikli sme, aby sme pomáhali, čo sa nám od vzniku aj darí a je neuveriteľné, že za rok a pol sme svojimi aktivitami priamo zasiahli už vyše 1000 ľudí, najmä žien.


Lenka, ty si vizionár s veľkými cieľmi, aké najväčšie výzvy vidíš pred nami?


Rastieme rýchlo, preto potrebujeme ešte vyleštiť už existujúce procesy, aby nás nebrzdili v expandovaní, ale naopak, podopierali nás. Rok sme toto všetko robili úplne dobrovoľnícky. Vidieť, že všetky pochádzame z komerčnej sféry, lebo máme firemné tempo a systém, ktorý nie je v neziskovom sektore samozrejmosťou. Naše aktivity už dávno presiahli hranicu dobrovoľníctva a ja som vytriezvela z utopickej predstavy, že nepotrebujeme peniaze. Náš čas má hodnotu, viaceré to robíme popri práci alebo vlastnom podnikaní, z aktivít profitujú jednotlivci, firmy a v konečnom dôsledku celá spoločnosť. Za najväčšiu métu roka som si preto stanovila získať toľko prostriedkov, aby aspoň časti tímu pokryli čiastočný úväzok. Štatút občianskeho združenia nám umožňuje uchádzať sa o granty, rozbiehajú sa nám aj spolupráce s firmami, no dali sme si záväzok udržať všetky naše aktivity pre verejnosť bezplatné alebo za symbolický poplatok. Pod pokrievkou máme plány na fantastické projekty, ktoré sme ‘varili” spoločne, ale už som sa naučila, že dobré nápady sú v neziskovom sektore celkom vzácna komodita. Keď nadíde ich čas, prezradíme, čo to je.


Čo Ťa ženie vpred?


Viacero vecí. Za mojimi aktivitami stojí veľmi silné "prečo", čo mi dáva hlbší zmysel než len chodiť do práce kvôli peniazom. Motivujú ma moje osobné aj naše spoločné úspechy.