• Katarína Trn

Ambasádorky Lean In Slovakia

Ivana Molnárová, Olívia Hurbanová a Ivana Vagaská. Čo majú spoločné? Okrem toho, že sú všetky inšpiratívne, obohacujúce a ich názory a myšlienky hodné nasledovania, spája ich aj niečo iné. Lean In. S veľkou radosťou a hrdosťou dávame svetu na známosť, že sa tieto tri skvelé Slovenky stávajú našimi ambasádorkami.


Verejne stoja za myšlienkami, na ktorých nám spolu záleží - podporovať ženy v práci i súkromí, budovať prajné komunity žien, spoluvytvárať inkluzívne pracovné prostredie a bojovať proti nevedomým predsudkom. Spolu nám to pôjde ľahšie a niet pochýb, že dôjdeme bližšie k týmto cieľom.


S každou z našich ambasádoriek by ste už našli v našom blogu rozhovor. Mali sme tak možnosť spoznať ich bližšie. Tentoraz sme sa ale zamerali na otázky prečo sa rozhodli stať sa Lean In ambasádorkou, na čom im skutočne v témach spomenutých vyššie záleží a čo by mala podľa nich žena dneška počuť.
Čo Ťa s Lean In spája?


Ivana Molnárová: Pre mňa sú Lean In ženy, ktoré majú energiu, radi sa smejú, sú autentické a hľadajú seba cez príbehy iných. Podpora žien v každom smere je dôležitá, aby sa spájali a ukázali cestu ako sa to dá cez spoluprácu a podporu.


Nejde o súperenie, súťaženie ktorá je lepšia, každá sme jedinečná, každá má svoje dary a talenty, cez túto podporu to môžeme rozvíjať.

Ivana Vagaská: Lean In je pre mňa predovšetkým skvelá kniha, ktorú by si mala prečítať každá žena (a ideálne aj muž). Kniha plná viet, ktoré mi zaznievali v hlave, až dokým ich Sheryl Sandberg veľmi presne nepomenovala nahlas.