top of page

Ambasádorky Lean In Slovakia

Ivana Molnárová, Olívia Hurbanová a Ivana Vagaská. Čo majú spoločné? Okrem toho, že sú všetky inšpiratívne, obohacujúce a ich názory a myšlienky hodné nasledovania, spája ich aj niečo iné. Lean In. S veľkou radosťou a hrdosťou dávame svetu na známosť, že sa tieto tri skvelé Slovenky stávajú našimi ambasádorkami.


Verejne stoja za myšlienkami, na ktorých nám spolu záleží - podporovať ženy v práci i súkromí, budovať prajné komunity žien, spoluvytvárať inkluzívne pracovné prostredie a bojovať proti nevedomým predsudkom. Spolu nám to pôjde ľahšie a niet pochýb, že dôjdeme bližšie k týmto cieľom.


S každou z našich ambasádoriek by ste už našli v našom blogu rozhovor. Mali sme tak možnosť spoznať ich bližšie. Tentoraz sme sa ale zamerali na otázky prečo sa rozhodli stať sa Lean In ambasádorkou, na čom im skutočne v témach spomenutých vyššie záleží a čo by mala podľa nich žena dneška počuť.
Čo Ťa s Lean In spája?


Ivana Molnárová: Pre mňa sú Lean In ženy, ktoré majú energiu, radi sa smejú, sú autentické a hľadajú seba cez príbehy iných. Podpora žien v každom smere je dôležitá, aby sa spájali a ukázali cestu ako sa to dá cez spoluprácu a podporu.


Nejde o súperenie, súťaženie ktorá je lepšia, každá sme jedinečná, každá má svoje dary a talenty, cez túto podporu to môžeme rozvíjať.

Ivana Vagaská: Lean In je pre mňa predovšetkým skvelá kniha, ktorú by si mala prečítať každá žena (a ideálne aj muž). Kniha plná viet, ktoré mi zaznievali v hlave, až dokým ich Sheryl Sandberg veľmi presne nepomenovala nahlas.


A často sa k mnohým z nich vraciam: „What would you do if you weren´t afraid?“, „Fake it till you feel it“ alebo „Done is better than perfect“.

Olívia Hurbanová: Od útleho detstva som bola nesmierne zvedavá - nevedko, ktorý chcel byť vševedkom a zároveň som veľmi citlivo vnímala, akí krutí k sebe vedia byť ľudia a koľko vyčleňovania, rozdeľovania a zbytočných súdov je všade okolo nás. Túžila som objaviť zázračný elixír nato, aby sa Homo Sapiens dokázal prejavovať v tej najlepšej podobe. Postupne som sa teda prirodzene ocitla na poli vzdelávania, pretože to je jedna z ciest, ako môžeme vnímanie na svet okolo seba meniť. A to vnímanie zákonite mení aj to, ako o tom svete a ľuďoch v ňom budeme rozmýšľať a aké pocity smerom k nim budeme prechovávať. S Lean In ma teda spája spoločná snaha vzdelávať, zdieľať, kultivovať v nás to dobré a búrať predsudky.

Ktorá téma spojená s inklúziou a diverzitou, rodovou rovnosťou alebo ženským leadershipom u Teba najviac rezonuje, je Tvojou srdcovkou?

Ivana Vagaská: Mám dve témy spojené s rodovou diverzitou, ktoré stále zostávajú akoby na okraji verejného záujmu a spoločenskej debaty. Tá prvá sa týka stále pretrvávajúcej rodovej nerovnosti v súkromí – pri starostlivosti o deti a domácnosť.


Veľa sa hovorí o podpore žien v kariérnom raste, ale často to skončí pri radách, ako si lepšie zorganizovať čas, aby žena stíhala „všetko“.

Prečo ešte stále nepovažujeme za prirodzené, aby sa muž deťom aj domácim prácam venoval rovnakou mierou ako žena? Prečo ženu, ktorá niečo takéto vo vzťahu očakáva, spoločnosť označí za lenivú a mužom tlieska za to, že doma „pomáhajú“? Druhá téma sa týka žien v zrelom veku. Mám totiž pocit, že od istého veku, povedzme 50+, je žena pre spoločnosť neviditeľná. Akoby už potreby žien v zrelom veku, to, akým spôsobom žijú, aké majú problémy, nikoho nezaujímalo. Vždy sa teším, keď na ženskú hrdinku v zrelom veku narazím v literatúre či vo filme – a kiežby takýchto hrdiniek a ich príbehov bolo omnoho viac.

Ivana Molnárová: Ako som spomínala, pre mňa je prirodzene podporovať jedinečnosť každej bytosti. Vnímam, ak ženy budú zdravo sebavedomé, a zároveň budú prijímať aj svoje tiene a dokážu ich priznať a pracovať s nimi, dokážu mať rešpekt a úctu k sebe a druhým. Keď budeme s pokorou prijímať svoje lekcie, budeme môcť budovať lepšie okolie a tým aj lepšiu spoločnosť.


Zmeň seba a zmeníš svet je pre mňa mantrou.

Olívia Hurbanová: Fascinuje a zaujíma ma človek ako taký a prostredie, ktorého je spolutvorcom a produktom zároveň. Mojou srdcovkou je téma ľudského rozhodovania, predsudkov a rôznych skreslení, ktoré krivia našu optiku a cez ktoré nazeráme na svet.


Práve pochopením a pripustením vlastnej obmedzenosti a omylnosti, uvedomením si limitov našej mysle a neustálej skreslenosti nášho vnímania sa dokážeme dopracovať k tolerantnejšiemu pohľadu na svet okolo a zahrnúť doňho aj to „iné“.

Častokrát si nie sme vedomí toho, ako naše vnímanie a správanie dokáže ovplyvniť nespočetne veľa faktorov, napríklad: farba pokožky, pohlavie, vierovyznanie, vek, pachy, samotné prostredie, symetria a fyziognómia našej tváre, výška postavy, hladina glukózy v našej krvi, fyzická krása, alebo naopak ak osoba, s ktorou sa stretávame, nespĺňa kultúrne štandardy atraktivity, a ako tieto úsudky o iných robí náš mozog v priebehu milisekúnd. Je veľmi dôležité o nich vedieť, ak sa chceme rozprávať o spravodlivej a férovej spoločnosti.


Čo podľa Teba potrebuje počuť dnešná žena?


Olívia Hurbanová: Nemyslím si, že existuje nejaký prototyp „dnešnej ženy“ a aj v tejto skupine vládne diverzita – rozmanitosť. Možno by som preto nielen ženám, ale všeobecne ľuďom odkázala, aby sa nenechali limitovať predstavami iných ľudí o tom, ako by mala „dnešná žena“ žiť. Zaželala by som im veľa odvahy na to, aby dokázali žiť taký život, aký dáva zmysel a naplnenie im samotným.


Ivana Vagaská: Ženy a budúce ženy by mali menej počuť „mala by si“ a viac „môžeš/nemusíš“. Asi tak, ako sú na to zvyknutí muži a chlapci.

Ivana Molnárová: Z médií, sociálnych sietí, od okolia počúvame, aké by ženy mali byť, aké by nemali byť, čo majú robiť a čo sa, naopak, nepatrí. Dokonca ako máme vyzerať, čo si obliekať, ako sa maľovať, ako sa správať. Aké by sme mali byť, aby sme boli rešpektované, milované a prijaté. Až sme sa v tom niekde stratili. Hľadáme, čo by nám spoločnosť mala a nemala dať, aké podmienky vytvoriť. Hľadáme odpovede vonku a neprijímame zodpovednosť.

Ak načrieme do histórie, tak to prichádzalo postupne a dedilo sa to z generácie na generáciu. Postupne sme odovzdávali našu silu a poznanie, kto je skutočná žena, čo je v skutočnosti ženský princíp, sa úplne vytratilo. Ak sme aj prejavili našu skutočnú silu, boli sme väčšinou potrestané, odsúdené a postavené na okraj spoločnosti. Začali sme nedôverovať – nedôverovať mužom, systému, spoločnosti, ale hlavne sme prestali dôverovať sebe. Zatvárali sme naše srdcia a začal nás ovládať strach. To oslabovalo postavenie žien, našu skutočnú silu. Neistota, strach, bolesť, pochybnosti, nedôvera, to všetko si každá žena nesie vo svojom vnútri od našich predkov, od nastavenia spoločnosti.

Ak chceme pomôcť ženám, ak chceme mať rovnováhu vo svete, spoločnosti, musíme sa učiť prevziať zodpovednosť za seba a nájsť rovnováhu samy v sebe.

Hľadať vnútornú silu, ktorá nie je o dokazovaní, porovnávaní sa o súťažení. Naopak, vnútorná sila ženy je v láskavosti, spolupráci, v tom, vedieť, kto sme, a v plnej autenticite prijať svoje dary a tiene. Nie nadarmo sa hovorí, že keď je mama v poriadku a je šťastná, celá rodina je spokojná. Ak ženy budú rešpektované, milované, dôležité a chránené spoločnosťou, aj spoločnosť bude prosperovať.

Nie je to vždy ľahká cesta mať odvahu pozrieť sa pravde do očí, poznať, kto som, prekonať strachy a predsudky. Bez toho, aby sme sa pozreli do svojho vnútra, to nepôjde. Tu platí dvojnásobne, ak chceš zmeniť svet, zmeň najprv seba.


Krátke bio našich ambasádoriek:


Ivana Molnárová už vyše 10 rokov vedie jednu z najúspešnejších technologických firiem na Slovensku, Profesiu. Ako riaditeľka sa naučila nebáť sa pýtať, aktívne počúvať a vedieť si priznať chybu. Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Získala titul TOP Žena slovenského biznisu za rok 2013, je mamou dvoch synov a ako dieťa sa túžila stať austronatkou.


Olívia Hurbanová je pozitívna skeptička a lektorka rozvíjajúca vlastný koncept „Future skills" - Zručnosti budúCNOSTI vo svojich vzdelávacích agentúrach Olinclusive a Highbrows. Olívia čerpá poznatky z neurobiológie, evolučnej biológie ako aj behaviorálnych vied, skrátka mäkké zručnosti podložené tvrdými dátami. Za svoje snaženie bola ocenená titulom LEKTOR ROKA 2018, s rekordným počtom 21 nominácií.


Ivana Vagaská vždy chcela robiť to, čo jej dáva zmysel. Robí. Ako riaditeľka Business Leaders Forum so svojim tímom ukazuje a radí firmám, ako sa správať zodpovedne. Voči zamestnancom, dodávateľom, životnému prostrediu. Na stôl vo firmách dáva aj tému diverzity a zasadzuje ju do živých diskusií. Je mamou dvojičiek.Comments


bottom of page