• Simona Šimovičová

Inkluzívna spoločnosť je výhodná. Pre všetkých

Inkluzívna spoločnosť nie je ilúziou. Musíme na nej však pracovať všetci. Bez rozdielu. Jednotlivci, firmy i celá spoločnosť. S tromi osobnosťami, ktoré sa diverzite a inklúzii (D&I) venujú, sme sa pozreli na to, ako to aktuálne s D&I vyzerá, čo je skutočná inklúzia a ako nám rozpoznanie nevedomých predsudkov môže len pomôcť.


D&I na Slovensku s Ivanou Vagaskou, CEO Business Leaders Forum a ambasádorkou Lean In Slovakia


D&I sa postupne dostáva do povedomia v mnohých firmách. Prečo na to spoločnosti reflektujú? Je pre nich výhodné otvárať tieto témy?

Podpora diverzity a inklúzie nie je len vznešená myšlienka, ale pre zamestnávateľov, nielen firmy, ale aj verejné či neziskové organizácie a inštitúcie, má dokázaný pozitívny prínos.


Je to jednoduché – ak sa cítime v práci dobre, sami sebou a nemusíme nič skrývať či predstierať, prácu neopúšťame pre inú ponuku.

Sme lojálni, takže náš zamestnávateľ nemá problém s vysokou fluktuáciou či pritiahnutím nových talentov. Ak sa v práci cítime dobre, má to pozitívny dopad na našu produktivitu práce a to má priamy vplyv na lepšie ekonomické výsledky firmy/organizácie. Existujú desiatky štúdií, ktoré potvrdzujú, že ženy vo vedúcich pozíciách prinášajú firmám vyššie zisky, že podpora LGBT+ ľudí znamená, že firma láka talenty zvonku, alebo že väčšia diverzita v tímoch znamená vyšší inovačný potenciál a kreativitu.


Ako sa mení situácia na Slovensku? Je v súčasnosti Slovensko inkluzívnejšie v porovnaní s minulými rokmi?

Nemáme k tomu, samozrejme, tvrdé dáta, ale z pohľadu Charty diverzity, ktorá spája zamestnávateľov podporujúcich rozmanitosť, môžem povedať, že každým rokom rastie záujem o diverzitu a inklúziu. Najmä firmy si uvedomujú nesporné ekonomické prínosy, ale začínajú tému vnímať ako „must“ aj z pohľadu reputácie a budovania zamestnávateľskej značky. Toto je veľmi dôležité, pretože čím viac bude na Slovensku osvietených zamestnávateľov, ktorí nechcú nikoho vylučovať, ale naopak chcú pomáhať odstraňovať prekážky pri zamestnávaní, tým rýchlejšie sa tu vytvorí „norma“, ktorú budú prirodzene nasledovať aj ostatní.


Práve inkluzívni zamestnávatelia môžu svojimi aktivitami a benefitmi vyslať dôležitý signál smerom von a kultivovať tak našu spoločnosť smerom k väčšej citlivosti, tolerancii a akceptácii inakosti.

Myslím, že naša krajina toto potrebuje. Keď sa pozrieme na európske štatistiky, napríklad Eurobarometer, v akceptácii inakosti sme pod priemerom EÚ. Nielen spoločnosť ovplyvňuj