• Katarína Trn

Hana Skljarszka - Sebavedomie vyplýva z expertízy a profesionality

S Hanou Skljarszkou sme nahliadli do bohatého sveta mladých ľudí, podstaty kritického myslenia, predsudkov a hoaxov. Jej srdcovka je prinášať kritické myslenie, pochopenie a toleranciu do vzdelávania. Všetkým. Teenegerom, študentom, ženám a mužom v biznise. Jej nadšenie a zápal pre túto vec som pri rozhovore vnímala z každej jej odpovede.


Bola si mládežníckou delegátkou Slovenska v OSN, hľadala slovenskú talentovanú mládež pre LEAF academy a teraz ako lektorka a facilitátorka v Akadémii kritického myslenia prinášaš kritické myslenie do biznisu. Tvoji poslucháči sú už dospelí ľudia so svojimi názormi. Je to iné ako pri stredoškolákoch?

Moja skúsenosť je, že sa to veľmi nelíši. Ľudia sa stále túžia učiť niečo nové, stále túžia objavovať svoju vlastnú myseľ. My len staviame na takej prirodzenej ľudskej vlastnosti, ktorá prichádza od detstva a to je tá zvedavosť. S tou zvedavosťou pracujeme a celkom sa to darí.


Kritické myslenie je zjednodušene povedané počúvať druhého, byť otvorená druhému názoru. Nemáš pocit, že ako dospelí ľudia už neradi meníme svoj vlastný názor?

Áno, mnohokrát to tak je, ale súčasne stačí taká malá iskra. Ľudia vtedy pochopia, čo všetko môžu objaviť v momente, keď sa zamyslia nad vecami z tej druhej strany. A to je vlastne naša úloha. Dávať tieto “aha” momenty ľuďom. Tie naše školenia si netreba predstaviť ako nejaké šialené prednášky a teórie, ale hlavne je to plné takých aha momentov, keď si človek uvedomí, že to jeho myslenie je tak trochu obmedzené a čo všetko môže získať, keď sa zbaví tých rôznych predsudkov, zakorenených myšlienok, ktoré si so sebou nosíme.


Tu schválne spomeniem hoaxy. Aj keď sa proti nim v poslednej dobe viac bojuje, na sociálnych sieťach rastú ako huby po daždi. Ako Slováci sme sa dokonca umiestnili na prvých priečkach, čo sa dôvery hoaxom týka. Nemáme problém tieto správy ani ďalej šíriť. Prečo si myslíš, že je to tak?