• Lubka Semanova

Ako sa stať ženským vzorom pre dievčatá

Spolu môžeme už dnes začať rozvíjať nasledujúcu generáciu líderiek. Dievčatá často vnímajú ženy vo svojom živote ako vzory správania a myslenia. Ak sa vyjadrujeme sebavedomo, sme ochotné zariskovať a sme pyšné na vlastné úspechy, vytvárame pozitívny príklad správania, ktorý dievčatá budú nasledovať. Každý deň prichádza množstvo situácií, v ktorých môžeme dievčatám pomôcť získať sebavedomie a schopnosť presadiť sa v budúcnosti.


1. Učme dievčatá vyjadrovať sa sebaisto

Dievčatá majú sklon podceňovať sa, keď o sebe hovoria. Používajú frázy ako "Nie som si istá, či je to takto správne, ale..." alebo odpovedajú otázkou a ubezpečujú sa o správnosti svojho tvrdenia. Tieto verbálne barličky bránia tomu, aby sa dievčatá vyjadrovali jasne a sebaisto. Je to zvyk, ktorý si často prenesú až do dospelosti.


Pomôžme dievčatám nájsť svoj hlas: Hovorme sebavedomo, aby dievčatá počuli ako sebaistota znie. Vyhýbajme sa všeobecným a ospravedlňujúcim frázam, keď chceme vyjadriť svoj názor. Ak spozorujeme, že niektoré dievča má takéto zvyky pri sebavyjadrení, vysvetlime jej, že sa nemusí ospravedlňovať za svoj názor. Záleží totiž nielen na tom, čo chce povedať ale aj na tom ako to povie.


2. Naučme ich ako zvládať konflikty

Dievčatá sú často vedené k tomu, aby potláčali svoje pocity a aby vychádzali dobre s každým. Výsledkom toho je, že sa nenaučia hovoriť otvorene a zvládať konflikty. V dospelosti sa potom ženy príliš často vyhýbajú tomu, aby si navzájom vyjadrili svoj úprimný názor. Snažia sa tým predísť tomu, aby boli považované za nepríjemné. Ak sa zdráhame dávať a dostávať úprimnú spätnú väzbu, mnohé z nás prichádzajú o dôležité poznanie samej seba a možnosti sebazlepšenia a postupe v kariére.


Pomáhajme dievčatám nasledovne: Buďme im vzorom úprimnej a priamej komunikácie. Ak sa dostaneme do náročnej situácie, hovorme priamo s dotknutými ľuďmi - nie o nich za chrbtom - a otvorene vyjadrime svoje pocity. Povzbuďme dievčatá, aby tvárou v tvár vyjadrili svoj názor a vyhli sa skratkám ako je chatovanie cez sociálne médiá. Prejdime si s nimi vopred modelovú konverzáciu v zložitej situácii a opýtajme sa ich ako im to fungovalo v skutočnom rozhovore. Vysvetlime im, že konflikt je bežnou súčasťou v ľudských vzťahoch, ale najdôležitejšie je to, ako sa s ním dokážeme vysporiadať.