top of page

Ako sa stať ženským vzorom pre dievčatá

Spolu môžeme už dnes začať rozvíjať nasledujúcu generáciu líderiek. Dievčatá často vnímajú ženy vo svojom živote ako vzory správania a myslenia. Ak sa vyjadrujeme sebavedomo, sme ochotné zariskovať a sme pyšné na vlastné úspechy, vytvárame pozitívny príklad správania, ktorý dievčatá budú nasledovať. Každý deň prichádza množstvo situácií, v ktorých môžeme dievčatám pomôcť získať sebavedomie a schopnosť presadiť sa v budúcnosti.


1. Učme dievčatá vyjadrovať sa sebaisto

Dievčatá majú sklon podceňovať sa, keď o sebe hovoria. Používajú frázy ako "Nie som si istá, či je to takto správne, ale..." alebo odpovedajú otázkou a ubezpečujú sa o správnosti svojho tvrdenia. Tieto verbálne barličky bránia tomu, aby sa dievčatá vyjadrovali jasne a sebaisto. Je to zvyk, ktorý si často prenesú až do dospelosti.


Pomôžme dievčatám nájsť svoj hlas: Hovorme sebavedomo, aby dievčatá počuli ako sebaistota znie. Vyhýbajme sa všeobecným a ospravedlňujúcim frázam, keď chceme vyjadriť svoj názor. Ak spozorujeme, že niektoré dievča má takéto zvyky pri sebavyjadrení, vysvetlime jej, že sa nemusí ospravedlňovať za svoj názor. Záleží totiž nielen na tom, čo chce povedať ale aj na tom ako to povie.


2. Naučme ich ako zvládať konflikty

Dievčatá sú často vedené k tomu, aby potláčali svoje pocity a aby vychádzali dobre s každým. Výsledkom toho je, že sa nenaučia hovoriť otvorene a zvládať konflikty. V dospelosti sa potom ženy príliš často vyhýbajú tomu, aby si navzájom vyjadrili svoj úprimný názor. Snažia sa tým predísť tomu, aby boli považované za nepríjemné. Ak sa zdráhame dávať a dostávať úprimnú spätnú väzbu, mnohé z nás prichádzajú o dôležité poznanie samej seba a možnosti sebazlepšenia a postupe v kariére.


Pomáhajme dievčatám nasledovne: Buďme im vzorom úprimnej a priamej komunikácie. Ak sa dostaneme do náročnej situácie, hovorme priamo s dotknutými ľuďmi - nie o nich za chrbtom - a otvorene vyjadrime svoje pocity. Povzbuďme dievčatá, aby tvárou v tvár vyjadrili svoj názor a vyhli sa skratkám ako je chatovanie cez sociálne médiá. Prejdime si s nimi vopred modelovú konverzáciu v zložitej situácii a opýtajme sa ich ako im to fungovalo v skutočnom rozhovore. Vysvetlime im, že konflikt je bežnou súčasťou v ľudských vzťahoch, ale najdôležitejšie je to, ako sa s ním dokážeme vysporiadať.


3. Povzbudzujme ich k tomu, aby si pripísali svoje úspechy

Ak sú si dievčatá vedomé svojich schopností, je viac pravdepodobné, že preberú aj iniciatívu vo vedení. Problém je v tom, že sú často podceňované ostatnými - a podceňujú aj samé seba - čo podrýva ich sebavedomie. Ak dievčatá dostanú kompliment za dosiahnuté úspechy, majú sklon odmietať pochvalu alebo zľahčovať dosiahnuté výsledky. Pritom prijímanie vlastného úspechu je tak dôležitá súčasť budovania sebadôvery.

Tento vzorec správania si dievčatá prenesú do dospelosti. Ženám sa často dostáva menej ocenenia za ich úspechy a viac výčitiek za ich chyby. Máme tendenciu podceňovať naše vlastné schopnosti a pripisujeme náš úspech externým faktorom ako "náhodnému šťastiu" alebo "pomoci od iných". Keďže dostávame menej pochvál a dávame samé seba menej oceňujeme, často sa cítime menej sebaisté a to brzdí náš apetít po nových výzvach.


Pomáhajme dievčatám nasledovne: Ukážme im ako dokážeme prijať vlastné úspechy a byť na ne hrdé. Povedzme "Ďakujem!" keď dostaneme kompliment namiesto toho, aby sme ho odmietli. Ked dievčatá vidia, že je OK prijať ocenenie za úspech, budú sa cítiť viac sebaisté urobiť to tak isto. Navyše, hľadajme možnosti ako osláviť úspechy dievčat a oceniť ich silné stránky. Zároveň ich usmernime, ak budú chcieť pochvalu odmietnuť.


4. Inšpirujme dievčatá, aby sa nebáli výziev mimo zónu komfortu

Ak dievčatá majú problém so sebavedomím a boja sa, že urobia chybu, majú tendenciu vyhýbať sa výzvam. Niektoré dievčatá sa neozvú v triede, ak si nie sú stopercentne isté, že ich odpoveď je správna. Iné sa zasa zdráhajú vyskúšať nové predmety a aktivity. Táto istá váhavosť brzdí aj ženy. V porovnaní s mužskými náprotivkami, sme zriedkavejšie ochotné hlásiť sa do náročnejších projektov alebo uchádzať sa o seniorné pozície. Ženy často čakajú s uchádzaním o pozíciu až pokým stopercentne nespĺňajú kritériá, zatiaľčo muži sa uchádzajú o pracovné miesto, hoci spĺňajú 60% požiadaviek.


Pomáhajme dievčatám nasledovne: Preukážme ako podstupovať rozumné riziká. Hovorme im o situáciách, keď sme vystúpili zo svojej komfortnej zóny. Zároveň im vysvetlime, aký je to skvelý pocit, keď sme úspešné a ako veľa sa dokážu naučiť aj z neúspechu. Keď počujeme dievčatá povedať, že "nie sú pripravené", že "to nemôžu robiť", snažme sa ich usmerniť a pripomenúť im, že je to príležitosť učiť sa a rozvíjať sa. Uistime sa, že dievčatá vedia, že byť odvážnou nie je o dramatických momentoch, je to časom získaná zručnosť, krôčik po krôčku.


5. Rozvíjajme ich vodcovské schopnosti

Dievčatá a chlapci sa učia o vodcovstve už od detstva veľmi odlišné posolstvo. Od chlapcov očakávame, že budú vodcovia, abz sme ich mohli odmeniť potleskom. Na druhej strane očakávame od dievčat, že budú milé a spoločenské. Takže keď sú iniciatívne a povedia svoj názor, často sa stretnú s odmietnutím. Výsledkom toho je, že sa obávajú, že ľudí znechutia alebo že budú vysmiate, ak sa budú uchádzať o vodcovskú pozíciu. Niet divu, že už v čase strednej školy sa dievčatá zaujímajú o vodcovstvo menej ako chlapci a tento trend pokračuje až do dospelosti.


Pomáhajme dievčatám nasledovne: Hovorme otvorene o svojich vlastných skúsenostiach, keď sme prebrali vedenie a oceňujme ženské líderky v našom aj vo verejnom živote. Ak sme svedkami toho, že je nejaké dievča kritizované za sebapresadzovanie, alebo že je hodnotené ako panovačné, či agresívne, zastaňme sa tejto mladej dámy, že by mala byť za svoje vodcovské schopnosti ocenená, nie pokarhaná. V neposlednom rade, vysvetľujme dievčatám, aké sú výhody vedúcej pozície, kde je ich hlas vypočutý a majú silu meniť veci k lepšiemu.


Zdroj: leanin.org

Comments


bottom of page