VIANOČNÁ ZBIERKA 2020
Happy Holidays

Už druhý rok po sebe organizujeme na Vianoce materiálnu zbierku pre niektorú zo slovenských organizácií, ktoré sa venujú ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom. Tento rok sme sa rozhodli podporiť občianske združenie Fenestra pôsobiace v Košiciach, ktoré poskytuje pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie. Pomáha im na ceste z násilného vzťahu k životu v bezpečí a bez strachu. Viac o ich činnosti píše manažérka telefonickej krízovej intervencie pani Sylvia Králová nižšie

Požiadali sme ju o konkrétny zoznam potrieb. Ženy a deti, s ktorými v súčasnosti organizácia pracuje, spísali, čo potrebujú, čo im najviac chýba, ale prosili sme ich aj o túžby, čo by si v tejto zložitej životnej situácii priali pod stromček. Vrátil sa nám súpis vecí, z ktorých mnohí máme čosi doma alebo vieme zadovážiť. Nahliadnite a dajte nám vedieť, ak viete pomôcť.

Zbierka sa bude konať v 2 termínoch v Košiciach - v Business centre Košice na Štúrovej 27. V prípade, že plánujete veci priniesť, prosíme, ohláste sa telefonicky v časoch zbierky na číslo 0908 448 336 a veci od vás vyzdvihneme v priestoroch vstupnej haly. 

1. termín: štvrtok 10. decembra od 18 - 19hod
2. termín: štvrtok 17. decembra od 17 - 18hod
Zberné miesto: Business Centrum Košice, Štúrova 27, vo vstupnej hale, volať nás na tel. čísle 0908 448 336.
ZOZNAM POTRIEB

Milí darcovia a milé darkyne,


k Vianočnej zbierke, ktorú organizuje Lean In, by som sa Vám rada prihovorila v mene Poradenského centra Fenestra. Zbierka, a všetko čím do nej prispejete, je určená ženám, ktoré majú skúsenosť s násilím zo strany partnera, manžela alebo bývalého partnera alebo manžela a ich deťom. V našom poradenskom centre poskytujeme dlhodobú a bezplatnú pomoc a podporu ženám a ich deťom od roku 1999. Sprevádzame ich na ceste k životu bez strachu a bez násilia tak, aby boli v bezpečí a s rešpektom k ich potrebám a k ich rozhodnutiam.

Vznikli sme v roku 1996 ako prvé materské centrum na Slovensku. Založila ho skupina žien, ktoré mali v tom čase malé deti a vytvorili priestor, v ktorom sa ženy stretávali, rozprávali a po čase sa mnohé cítili dosť bezpečne na to, aby zdieľali aj to, že žijú v násilnom vzťahu. Začali sme hľadať možnosti pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie na Slovensku a zistili sme, že takmer žiadne neboli. Keď začali vznikať ďalšie materské centrá, rozhodli sme sa zatvoriť naše materské centrum a začať sa venovať téme násilia páchaného na ženách. V roku 1999 sme otvorili poradenské centrum pre ženy, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch. Od toho času sme poskytli pomoc a podporu viac ako 2300 ženám.


Našou snahou je, popri dennej priamej podpore žien, meniť mieru tolerancie násilia v našej spoločnosti, rovnako ako zlepšovať systém ochrany, pomoci a podpory zo strany štátu a zodpovedných inštitúcií, aby všetky ženy a deti mohli žiť dôstojný život v bezpečí. S týmto cieľom robíme množstvo ďalších aktivít. Viac sa o nás dozviete na našej webovej stránke


Keď sme dostali ponuku na Vianočnú zbierku pre ženy, s ktorými pracujeme, a ich deti, potešilo nás to. Život v násilí je plný strachu, obmedzovania a odopierania. Často v ňom nie je priestor na bežné aktivity a už vôbec nie na túžby, priania a želania. Nie je tam priestor na pohodovo a radostne strávený spoločný čas. Je to skúsenosť, ktorá pre ženy a deti znamená neustály strach a obavy, ako aj nerešpekt k ich potrebám, názorom a k ich ľudskej dôstojnosti. Ženy a deti často nemajú možnosť spolu robiť bežné veci, ktoré mnoho iných ľudí považuje za samozrejmé. Mnohé ženy nám hovoria, že nikam nemohli chodiť alebo že nikdy neboli s deťmi na výlete. A ak aj boli, nemohli slobodne robiť to, čo by si želali. Niektoré ženy a ich deti spolu neboli v kine, v múzeu alebo na dovolenke. Izolácia a kontrola všetkých oblastí života ženy a detí sú jednou z hlavných stratégií mužov, ktorí sa správajú násilne, na dosiahnutie moci a kontroly.


Mnohé ženy a deti preto chcú najviac to, aby mohli žiť pokojne a bez strachu. Aj keď už sú ženy a ich deti relatívne v bezpečí, mnohé veci, ktoré by si želali, sú pre nich nedostupné. Ženy, ktoré chodia do nášho poradenského centra, sú v rôznej situácii. Väčšina z nich pracuje a má príjem. Väčšina z nich však starostlivosť o deti a o domácnosť zabezpečuje sama, často bez prispenia otca detí alebo s jeho minimálnym prispením. Preto niektoré ženy musia mať popri práci aj brigády alebo ďalšie zamestnanie. Do poradenského centra chodia aj ženy, ktoré majú obmedzené možnosti zamestnať sa kvôli vyššiemu veku alebo vážnym dopadom prežitého násilia na ich zdravie. Iné ženy majú malé deti a sú na materskej. Ďalšie majú viacero detí v rôznom veku a s rôznymi potrebami. Väčšina z nich dokáže aj napriek rôznym prekážkam zabezpečovať domácnosť a potreby svojich detí. Často však pre ne nie je možné z rozpočtu, ktorý majú na zabezpečenie základných potrieb, kúpiť sebe, deťom alebo do domácnosti veci, ktoré sú pre ich mesačný rozpočet extra výdavok. 


Práve preto sme sa rozhodli túto vianočnú zbierku zamerať na nenaplnené priania a želania žien a ich detí. Ženám sme navrhli a poprosili ich, aby sa porozprávali aj s deťmi  o tom, čo by si želali pod stromček, čo by napísali Ježiškovi do listu, keby si mohli vybrať to, čo by ich najviac potešilo .


Viaceré ženy nám neskôr povedali, že ich to tiež prekvapilo. Ale tiež, že si veľmi s deťmi užili rozhovory o tom, čo by si želali. Niektoré deti nám poslali aj obrázky s popisom toho, čo by si priali nájsť pod stromčekom. 


Ceníme si, že zvážite prispieť do tejto zbierky a podporíte ňou ženy a ich deti. A zvlášť si ceníme, že im umožníte mať splnené želania, ktoré sú iné ako prianie žiť v pokoji a bez strachu. 


Ďakujeme.
Sylvia

 

 
LEAN IN Slovakia NOVINKY
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

86% členiek LEAN IN circles pripisuje pozitívnu zmenu vo svojom živote účasti v circle.

Oprime sa do toho spoločne!

© 2021 Copyright by Algoritmus s.r.o.. All rights reverved.