top of page

PARTNERSKÝ PROGRAM

Naša komunita sa od júla 2019 rozrástla z 50 na 220 členiek circles, v roku 2019 sme vyškolili  250 ľudí, v roku 2020 ich bolo 640. Na sociálnych sieťach nás sleduje vyše 1200 ľudí a našu stránku navštívi 1500 užívateľov mesačne.

Plne sme sa adaptovali na online formu eventov a neustále rastieme.

V prípade záujmu o niektorý z programov vyplňte kontaktný formulár. Spojíme sa s vami a poskytneme viac informácií. 

 • Kedy sa platí za partnerský program?
  Poplatok za program sa platí na začiatku po uzavretí zmluvy alebo v dohodnutých splátkach (mesačne). Získané financie využijeme v plnom rozsahu na chod občianskeho združenia Ženský algoritmus, pod ktoré iniciatíva Lean In Slovakia formálne spadá, a taktiež na realizáciu ďalších kvalitných edukatívnych podujatí, z ktorých mnohé verejnosti poskytujeme bezplatne.
 • Uzatvára sa partnerstvo na kalendárny rok?
  Nie, partnerstvo môže byť uzavreté kedykoľvek počas roka a trvá 12 mesiacov, resp. do vyčerpania benefitov.
 • Sú tréningy prezenčné alebo prebiehajú online?
  Celá naša ponuka služieb je flexibilná. V prípade záujmu vieme všetky aktivity realizovať u vás v spoločnosti, ale rovnako sme pripravené a vybavené na online formát.
 • Kde nájdem detaily jednotlivých tréningov?
  Bližšie informácie a stručné curriculum k všetkým našim tréningom nájdete na stránke leanin.sk/ponuka2020
 • Z čoho pozostáva 3-mesačný program pre líderky?
  Pozostáva z 12 stretnutí pre skupinu žien na manažérskej pozícii (do 12 osôb) facilitovaný buď interne (zaškolíme) alebo niektorou z členiek tímu Lean In Slovakia. Obsah stretnutí je prispôsobený najčastejším výzvam, ktorým ženy v manažérskych pozíciách čelia a každé stretnutie sa končí tzv. "one action", teda záväzkom konkrétne uplatniť novonadobudnutú zručnosť. Po 3 mesiacoch sa program končí slávnostným odovzdaním certifikátov. Materiály k stretnutiam zostávajú u vás vo firme a tak môžete s vedením firemných circles pokračovať interne aj v budúcnosti.
 • Čo obsahuje štvrťročný newsletter pre firmy?
  Lean In newsletter pre firmy zostavujú naše interné špecialistky na diverzitu a inklúziu raz za mesiac. Newsletter obsahuje nové metódy zvyšovania diverzity a inklúzie na Slovensku a v zahraničí, prípadové štúdie, osvedčené postupy (best practices) a výsledky najnovších prieskumov týkajúcich sa tejto témy. Okrem toho budete informovaní o všetkých aktivitách, ktoré robíme pre firmy aj zamestnancov v oblasti zvyšovania povedomia o potrebe inklúzie a búraní rodových stereptypov a nevedomých predsudkov. Získate prístup k edukačným materiálom a metódam a ďalšie benefity.
 • Pomôžete nám s rozbehnutím vlastných circles?
  Súčasťou všetkých partnerských balíkov je konzultácia, kde vám prezradíme osvedčené postupy, prevedieme vás materálmi a ukážeme si, ako založiť circle krok za krokom. Rady zodpovieme vaše dodatočné otázky. Počet circles vo firmách nie je limitovaný. Založenie, vedenie circles a použitie Lean In materiálov (vyše 60 expertných tém v angličtine vo forme krátkeho videa a návodu na podnetnú diskusiu) sú bezplatné.
 • Máte už nejakých partnerov, s ktorými spolupracujete?"
  Od začiatku fungovania organizácie uzatvárame partnerstvá s firmami na jednorázovej / krátkodobej alebo dlhodobej báze. Forma občianskeho združenia nám umožňuje naše služby firmám fakturovať, ale máme za sebou aj spolupráce formou darovacej zmluvy. Zoznam našich aktuálnych partnerov nájdete v spodnej časti stránky Pre firmy. Rovnako aj vybrané referencie od našich partnerov či účastníčok workshopov vo firmách. Všetky členky tímu však majú za sebou niekoľkoročné skúsenosti. Či už v oblasti lektorovania, diverzity a inklúzie, soft-skills alebo digitálnych zručností.
 • Prečo by sme si mali otvoriť firemný circle?
  Firemný circle je skvelý spôsob ako podporiť ženy v zamestnaní. Či už ide o bežné zamestnankyne, ženy ašpirujúce alebo už pracujúce na vedúcich pozíciách. Jednotlivé témy umožňujú ženám diskutovať o najčastejších problémoch, ktorým špecificky ženy v práci čelia, vzdelávať sa a pracovať na sebe na základe rád expertov a vzájomne zdieľať skúsenosti. To, aká je podporná komunita v práci pre ženy užitočná a ako circles vnímajú ich absolventky sa dozviete v časti Vaše skúsenosti na stránke Lean In circles.
 • Kto stojí za Lean In Slovakia?
  Sme rozrastajúca sa skupina profesionálok z viacerých oblastí, ktoré nachádzajú zmysel v pomoci iným ženám. Náš stabilný tím pozostáva momentálne z 5 členiek a 4 dobrovoľníčok. Externe spolupracujeme s ďalšími partnermi a náš tím sa vďaka zmysluplným aktivitám neustále rozrastá. Profily jednotlivách členiek tímu nájdete na stránke Kto sme(kliknutím na meno sa dostanete na naše LinkedIn profesné profily)
 • Nenašli ste v ponuke nič pre vás?
  Keďže náš tím tvoria odborníčky na rozvoj manažérskych a mäkkých zručností, diverzitu a inklúziu, rady vám v rámci partnerstva ušijeme tréning na mieru.
 • Nemáme s vami skúsenosť a ešte sa necítime na dlhodobú spoluprácu.
  Uvedomujeme si, že sme vo fáze, kedy si budujeme dobré meno a expanziou našich aktivít sa o nás dozvedá stále viac firiem, najmä na základe referencií. Tie sa snažíme aktualizovať na našej stránke pre firmy, rovnako ako našich aktuálnych partnerov. Máme pripravenú ponuku aj pre firmy, ktoré si spoluprácu s nami chcú najprv vyskúšať - v podobe 3 bezplatných (ale o nič menej kvalitných) workshopov: #IamRemarkable, Webinár pre líderky a Design Thinking. Viac informácií o obsahu workshopov nájdete v našej aktuálnej ponuke. Kontaktujte nás a dohodneme si termín bezplatného workshopu.
 • Musíme sa držať Lean In materiálov?
  Nie. Bola by však škoda aspoň nenahliadnuť na inšpiráciu do toľkých kvalitne spracovaných tém, ktoré držia stretnutia na vysokej profesionálnej úrovni. Máme však circles, kde si témy pripravujú členky samy, napríklad po prečítaní zaujímavej knihy alebo naštudovaní špecifickej témy, ktorá sa v Lean In materiáloch nenachádza. Obsah stretnutí je na líderke / firme. Cieľom je pomôcť ženám prekonávať prekážky v napredovaní a pracovať na sebe.
 • Musíme uzavrieť partnerstvo, ak chceme spolupracovať?"
  Nie. Workshopy, konzultácie aj audit je možné od nás zakúpiť aj samostatne. Dlhodobé partnerstvo nám umožňuje plánovať rozloženie zdrojov v rámci roka a dáva nám príležitosť propagovať firmy, ktoré sa rozhodli zlepšovať pracovné podmienky spoluprácou s nami. Samostatne je možné vybrať si z naše ponuky na tejto stránke.
bottom of page