top of page

REGISTRÁCIA

Virtual Team Meeting

#IamRemarkable workshop

Interaktívny workshop na zlepšenie vnímania sebahodnoty a schopnosti sebaprezentácie

Holcim, Košice
29.1.2021 16:00 - 17.30

Ďakujeme za registráciu!

Čoskoro vám zašleme ďalšie inštrukcie.

bottom of page