top of page

st 23. 2.

|

online webinár

INkluzívne Pracovisko: Férový nábor zamestnancov

Registrácia je ukončená.
Ďalšie naše eventy
INkluzívne Pracovisko: Férový nábor zamestnancov
INkluzívne Pracovisko: Férový nábor zamestnancov

Čas a miesto

23. 2. 2022, 17:30 – 19:00

online webinár

O evente

Spravodlivý nábor zamestnancov bez diskriminácie, praktické tipy, ako ju eliminovať v procese náboru či pri hodnotení zamestnancov. Ako písať inkluzívne pracovné ponuky? Špeciálne sa pozrieme na problematiku rodičovskej dovolenky.

Lektorka: Jana Žuľová 

Doc. JUDr. Jana Žuľová PhD., vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a od roku 2010 pôsobí na tunajšej katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, momentálne na pozícii docentky. Habilitačnú prácu obhájila v roku 2021 na tému Výber zamestnancov: právne úskalia obsadzovania pracovných miest (práca bola publikovaná ako monografia v renomovanom vydavateľstve Wolters Kluwer). Je členkou Labour Law Association/Asociácie pracovného práva, ktorá spája odborníkov z oblasti pracovného práva a príbuzných odborov a členkou Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých i odborných článkov z oblasti odboru, prednáša primárne problematiku pracovného práva a poskytuje právne poradenstvo a konzultantské služby týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov s presahom aj do oblasti ľudských zdrojov. V rámci svojej vedeckej profilácie sa orientuje na problematiku harmonizácie rodinnej a pracovnej sféry, venuje sa skúmaniu pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov a ochrane osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch.

Dátum: 23.02.2022

Čas: 17:30 - 19:00

Cena: BEZPLATNE

Link na Zoom pripojenie dostaneš v potvrdzovacom emaili.

Zdieľaj event ďalej

bottom of page