• Šárka Patkošová

Zuzana Čmelíková – Venujte sa tomu, čo vám dáva zmysel

Výnimočné ženy slovenského biznisu je rubrika, ktorá prináša inšpiratívne, motivujúce a hlavne jedinečné príbehy slovenských žien, ktoré sa nebáli vykročiť vlastnou cestou, aby mohli pomôcť druhým a zrealizovať tak svoju víziu.


Zuzka Čmelíková sa už takmer 20 rokov venuje firemnému vzdelávaniu so zameraním na rezilienciu, leadership a etiku. V roku 2017 bola účastníkmi svojich tréningov nominovaná na ocenenie „Lektor roka 2017“. V roku 2019 sa stala medzinárodne certifikovanou trénerkou persolog® na zvyšovanie osobnej výkonnosti, organizačnej výkonnosti a zefektívňovanie komunikácie a tímovej práce. Kongruentné konanie (reálne žiť v súlade so svojimi osobnými hodnotami) vníma ako srdce reziliencie, ktoré uplatňuje nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Je mamou dvoch detí, Janíka a Emky.


Podnikanie, úspechy a životná cesta


Aká bola Vaša osobná cesta k reziliencii?

Som vďačná môjmu manželovi, že mi v roku 2013 predstavil koncept reziliencie a neustále ma povzbudzoval k tomu, aby som si v oblasti pozitívnej psychológie, z ktorej tento koncept vychádza, prehlbovala svoje poznatky. Som vďačná za to, že som mala možnosť nahliadnuť priamo do kuchyne, kde sa tento koncept „varil“, v University of Pennsylvania. Mojimi učiteľmi boli Martin Seligman, Karen Reivich, James Pawelski a Angela Duckworth. Nielen odborníci, ale aj vzácni ľudia.


Aký podnikateľský neúspech Vám neskôr pomohol k úspechu?

Mala som možnosť žiť a aj pracovať v zahraničí (Belgicko, USA). Tých neúspechov som si zažila určite viac ako úspechov. Dôležité je však nestratiť chuť ani po niekoľkonásobnom odmietnutí.


Ak veríte svojmu poslaniu, tak ho treba nasledovať. Svoju silu znásobíte tak, ak dokážete pri vašich aktivitách presahovať svoj vlastný záujem a pomáhate druhým ľuďom rásť.