• Alžbeta Palkoci

Workshopy Lean In približujú Slovensko k rodovej rovnosti [aktuálna ponuka]

Niekoľko mesiacov príprav, skúmania trhu, cieľovej skupiny žien a ich potrieb, ktoré sú často potlačené do úzadia… Tak prebiehala tvorba nášho plánu vzdelávania, ktorý ponúkame verejnosti bezplatne alebo za symbolický poplatok. Je pre nás skvelým zistením, že stále viac ľudí sa zaujíma o témy rodovej rovnosti a praktické tipy, ako pomôcť prelomiť bariéry a podporiť inkluzívne prostredie. Témy diverzity, inklúzie a rovnosti nie sú určené len pre svet biznisu. Na základe dát o našej komunite vieme, že týmto témam by mala byť venovaná rovnaká dôležitosť aj za zatvorenými dverami našich domácností. V partnerskom živote, pri výchove detí, pri medzigeneračnej komunikácii. Ak sa chcete zorientovať v tejto problematike, ktorá už dávno nie je “len” dobre znejúcim trendom, ale životným štýlom, inšpirujte sa výberom z našej ponuky workshopov zameraných na kreativitu, sebarozvoj, diverzitu a inklúziu.

Workshopy zamerané na

DIVERZITU & INKLÚZIUVhodné pre firmy a skupinové vzdelávanie. Odporúčame, aby účastníci mali spoločný prienik, napr. zázemie jednej firmy, podobnú pracovná náplň či biznis koncept.


  • Budúcnosť je inkluzívna<