• Simona Šimovičová

Výber z toho najlepšieho [rodová diverzita a inklúzia]

Pre vytvorenie inkluzívnejšieho pracoviska je dôležité, aby sa každý z nás naučil lepšie počúvať a vcítiť sa do skúsenosti druhých. Jedným z dobrých spôsobov, pre pochopenie úskalí spätých s touto problematikou, je rozprávanie príbehov. Tie nájdeme v knihách, filmoch či krátkych, ale zato výstižných videách. V tomto článku prinášame zoznam tých, ktoré stoja za pozretie či prečítanie.


TED talks


Wendy Knight Agart, koučka, spíkerka a autorka ponúka svoj vlastný pohľad na diverzitu, inklúziu a spravodlivosť. Čo toeto pojmy vlastne znamenajú? Ako si ich vieme osvojiť a posunúť sa o krok vpred k skutočnej inklúzii? Pozrite si jej TED talk.



Vedeli ste, že ženy v USA vlastnia 39 % všetkých podnikov, avšak dostávajú iba 2 % z venture kapitálu? Čo spôsobuje tento rozdiel? Dana Kanze, odborná asistentka na London Business School, skúma rodové nerovnosti v start-upoch, ktoré sú z jej pohľadu omnoho vypuklejšie ako v bežných podnikoch. Rozpráva o spočiatku nenápadných rozdieloch v interakciách medzi investormi a podnikateľmi, ktoré môžu mať vplyv na výsledky týchto podnikov. Sama si tým prešla. Počas piatich rokov sa snažila nájsť investorov pre svoj vlastný start-up a uvedomila si, že od investorov dostávala diametrálne odlišné otázky ako jej kolegovia. Vypočujte si viac o jej zaujímavom výskume tu.


Knihy


Feminist Fight Club

V satirickej knihe Feminist Fight Club spája uznávaná novinárka, Jessica Bennett, osobné príbehy klubu žien zo skutočného života s výskumom, štatistikami a radami, ako bojovať proti dnešnému sexizmu. "Bojový klub", ktorý založila, bol bez mužov a bojov. Tvorili ho iba ženy, ktoré spoločne zdieľali svoje frustrácie z práce a navzájom sa povzbudzovali v boji proti nim. V knihe sú originálne ilustrácie, fascinujúci historický výskum a v neposlednom rade priame pomenovanie problémov týkajúcich sa rodových rozdielov na pracovisku. Autorka ponúka i praktické rady, stratégie či "hmaty", ktoré pomôžu každej žene, ktorá sa v práci stretla s rodovou nerovnosťou. A to, napriek vážnosti témy, mimoriadne vtipným spôsobom.