• Šárka Patkošová

Výnimočné ženy slovenského biznisu

Andrea Basilová

Spoluzakladateľka a manažérka komunikácie SENSONEO


Andrea spolu s manželom založili slovenský projekt SENSONEO, ktorý ponúka inovatívne riešenia v oblasti spravovania odpadu s ohľadom na životné prostredie, dotýkajúc sa tém ako digitalizácia odpadu, recyklovanie a smart city.


Andrea zodpovedá za celkovú online aj offline komunikáciu, pričom nadväzuje na svoje predchádzajúce skúsenosti z PR a marketingu. Jej cieľom je vybudovať úspešnú globálnu značku spojenú s inováciami pre odpadové hospodárstvo. Sensoneo považuje svojou kombináciou pozitívneho ekonomického a ekologického dopadu za svoju vysnenú prácu.

Čo podľa Vás stojí slovenským ženám v ceste v tom, aby začali podnikať alebo

siahali po vyšších manažérskych pozíciách?

Ohľaduplnosť k druhým. Rodinná pohoda, podpora ostatných a kladenie ich potrieb pred tie svoje sú stále tie najväčšie brzdy, ktoré vnímam. Niektoré ženy sa stále cítia opovážlivo, keď majú myslieť na rozvoj svojej kariéry alebo cielené budovanie vlastného podnikania. Niekedy ich k týmto rozhodnutiam "donútia" až negatívne okolnosti a vtedy sa chopia príležitosti a ukazujú, ako sa vedia vynájsť a prakticky zmýšľať.


Stretávate sa pri Vašej pozícii s predsudkami voči ženám?

Veľmi ojedinele. Keďže pracujem v technologickom odvetví a naša spoločnosť vyvíja inovatívne technologické produkty, občas prekvapí, že reprezentantom tejto spoločnosti je žena. Častokrát je to však len úvodné prekvapenie, ktoré sa následne rýchlo rozptýli.