Spoznaj svoj ženský vzor v IT

Ako vyzerá práca programátorky, testerky, projektovej manažérky či UX/UI dizajnérky? To sa budú môcť opýtať tvárou tvár účastníčky eventu APLAUZ ŽENÁM V IT, ktorý organizujeme pri príležitosti Medzinárodného Dňa Žien v IT s spolupráci s Košice IT Valley. Ženy majú v oblasti informačných technológií nezastúpiteľné miesto. A tých neobsadených miest v IT je u nás ešte dosť. Na Slovensku v roku 2019 chýbalo 13 000 IT pracovníkov a podľa prieskumu sa bude stav ešte zhoršovať. Poďme spolu zvýšiť pomer žien v IT a pomôžme tak sebe aj Slovensku.Keď portál profesia.sk zverejní inzerát na asistentku, príde na ňu minimálne 100 žiadostí. Keď na programátora/ku, žiadostí o prácu príde len 5. Na Slovensku boli minulý rok zamestnané v oblasti IT necelé 4% pracovnej sily. Pritom HDP v tomto sektore dvoj, až trojnásobne prevyšuje HDP v ostatných odvetviach a jedna priemerná mzda v IT je dvojnásobkom národného priemeru. Práca v IT umožňuje časovú aj geografickú flexibilitu, čo sa ukázalo aj počas korony. Sektor informačných a komunikačných technológií bol jeden z mála tých, ktorým sa nepodarilo koronu len prežiť, ale dokonca počas nej akcelerovať.


Pomer žien v IT na pozíciách, ktoré sa priamo podieľajú na výrobe digitálnych produktov, bol podľa Eurostatu v roku 2019 na úrovni 13.8%. Medzi 9 a 14 percentami kolíšeme posledných 10 rokov, sme na chvoste rebríčka krajín EÚ a je isté, že by to mohlo byť lepšie. Bulharsko aj Rumunsko má v IT dlhodobo 30% žien, prečo by sme to nemohli dosiahnuť aj my?

Ženy v IT čelia mnohým predsudkom. Najčastejšie je to zarytý stereotyp, že ženy a technológie spolu neladia. Častokrát musia dokazovať svoje kompetencie na pracovisku oveľa viac než ich mužskí kolegovia. V našich zemepisných šírkach tieto situácie, no i riešenia na ne, popisuje kniha Ženský algoritmus. Ale doba sa mení. Mnoho firiem už objavuje výhody diverzity a ženské prírastky do pracovných kolektívov - aj na technické pozície - víta s otvorenou náručou.


"Pokiaľ nám na rozvoji IT na Slovensku skutočne záleží, môžem s určitosťou povedať, že bez väčšieho zapojenia žien to nepôjde. Najväčší problém rozvoja IT je totiž nedostatok ľudských zdrojov. Bohužiaľ, dlhodobo prehliadame potenciál, ktorý ženy majú. Tento event je poďakovaním všetkým IT-čkárkam a povzbudením tých, ktoré ešte váhajú. Aby z nás neboli len jednorožce, ale naopak, neoddeliteľná súčasť spoločností", dodala spoluorganizátorka eventu Miriama Hučková, riaditeľka Košice IT Valley.

Oslávme všetky priebojné ženy, ktoré sa rozhodli preraziť v mužmi dominovanej profesii. Neraz čelili zbytočným prekážkam, vyplývajúcich z nevedomých či vedomých predsudkov a aj tak to nevzdali. A sú vzormi pre všetky ostatné ženy, ktoré po tomto povolaní túžia. Počas podujatia budú mať účastníčky možnosť opýtať sa 8 žien pracujúcich na rôznych pozíciách v oblasti IT, čo ic